AnasayfaHizmetlerKurumsalMakalelerHaberlerSoru-CevapKariyerİletişim
Hizmetler
Tasdik İşlemleri
Tasdik İşlemleri
Vergi Müşavirliği
Mali Danışmanlık
Turizm Danışmanlığı
Teşvik İşlemleri
İhracat Danışmanlığı
Raporlama Hizmetleri

 

Süratle değişen global ekonomi ve iş yapış şekilleri, devamlı gelişen muhasebe standartlarına ve karmaşıklaşan yasal düzenlemelere uyumun önemini artırmıştır. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik sizi bu süreçte karşılaşabileceğiniz belirsizlikleri ve ortaya çıkabilecek problemleri yönetmenizde yardımcı olacaktır

 

 

Tasdik İşlemleri

 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, kurumların belge ve kayıtlarını vergi inceleme elemanları titizliliği ile inceleyerek raporlamaktadır. Amacımız vergisel risk doğurabilecek hataları bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve şirketi vergisel açıdan sağlıklı bir duruma getirmektir. 

 

 

Tam Tasdik Hizmetleri

 

 • Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi
 • Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü
 • Kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
 • Düzenli olarak yapılan denetimlerle şirket yönetimine ve/veya ortaklarına rapor sunulması
 • Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi

 

Diğer Tasdik Hizmetleri

 

 •  KDV İade ve Mahsup İşlemlerinin Tasdiki
 • Sermayenin ödendiğinin tespiti
 • Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespiti
 • Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının tespiti
 • Kurumlar Vergisi'nden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri
 • Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu
 • 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve / veya alınacak diğer işlemler
 • Enflasyon düzeltmesinde öz sermaye kalemlerine ait olumlu farkların sermayeye ilavesi tasdik raporu