04-06-2021
64- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı