02-02-2016
15-2016 Yılı SGK Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar hakkında SGK Genelgesi yayınlandı