07-07-2020
106-Temmuz-Aralık 2020 Döneminde Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları.