AnasayfaHizmetlerKurumsalMakalelerHaberlerSoru-CevapKariyerİletişim
Sirküler
2021 Yılı Duyuruları
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
16-08-2021 - 89-Bazı Binek Otomobillerde Uygulanacak ÖTV Oranının Belirlenmesinde Esas Alınan Matrah Dilimleri Artırılmıştır 30-07-2021 - 88-Bazı Menkul Kıymet Gelirlerine İlişkin Stopaj Oranlarında Sağlanan Geçici Süreli İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır 30-07-2021 - 87-Konaklama Hizmetlerindeki İndirimli KDV Uygulamasının Süresi 31.09.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 29-07-2021 - 86-Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29-07-2021 - 85-2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı 26-07-2021 - 84-TCMB İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklikler 26-07-2021 - 83-Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin 530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 26-07-2021 - 82-Milli Emlak Genel Tebliği 14-07-2021 - 81-GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİ BİLDİRİMİ HAKKINDA 01-07-2021 - 80-Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 01-07-2021 - 79-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı 4196) 28-06-2021 - 78-Katma Değer Vergisi Matrah Artırımında Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Hakkına Dair Açıklama 28-06-2021 - 77-Özel Tüketim Vergisi Kanunu III Sayılı Listede Yer Alan Ürünlere İlişkin ÖTV Tutarlarında Temmuz-Aralık Döneminde Artış Uygulanmayacaktır 24-06-2021 - 76-Otel, tatil köyü benzeri yerlerde geceleme hizmetleri için %1 KDV oranı indirimi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı 18-06-2021 - 75-7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURU, BEYAN VE BİLDİRİMLERE İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU YAYINLANMIŞTIR 18-06-2021 - 74-7326 Sayılı Kanun ile Stok, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar Hesaplarının Düzeltilmesi 17-06-2021 - 73-Kredi Ödemelerini Aksatan Şirketlere Risk Merkezi Kayıtlarının Dikkate Alınmaması İmkanı Getirildi 15-06-2021 - 72-7326 Sayılı Kanun ile Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hesaplarının Düzeltilmesi 14-06-2021 - 71-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği 14-06-2021 - 70-Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 324’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 11-06-2021 - 69-Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı 11-06-2021 - 68-7326 Sayılı Kanun’un Aktife Kayıtlı Taşınmazlar Ve Amortismana Tabii Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesi Hk. 11-06-2021 - 67-KULLANIM BEDELİ VE ECRİMİSİL ERTELEMESİ HAKKINDA 09-06-2021 - 66-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 04-06-2021 - 65-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 04-06-2021 - 64- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı 03-06-2021 - 63-YERLİ VE YABANCI FİLMLERİN SİNEMA GÖSTERİMLERİNDE UYGULANAN EĞLENCE VERGİSİ ORAN İNDİRİMİ SÜRESİ UZATILDI 03-06-2021 - 62-GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA İNDİRİMLİ TEVKİFAT ORANI UYGULAMASI 31 TEMMUZ 2021’E KADAR UZATILDI 03-06-2021 - 61-BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANMAKTA OLAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İNDİRİMİ 31 TEMMUZ 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI 02-06-2021 - 60-MEVDUAT FAİZİ VE KATILMA HESABI KAR PAYI GELİRLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFAT ORANLARI İNDİRİMLERİNİN SÜRESİ 31 TEMMUZ 2021’E KADAR UZATILDI 01-06-2021 - 59-Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarında Değişiklikler 01-06-2021 - 58-Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik 01-06-2021 - 57-E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratları nın Yüklenme Süresi Uzatılmıştır 31-05-2021 - 56-Çeklerin İbraz Süresine İlişkin Kanun Düzenlemesi 31-05-2021 - 55-İlave İstihdam Sağlayan İşverenlere Faiz Desteği 03-05-2021 - 54-2021 yılı 1. dönem geçici beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı 03-05-2021 - 53-TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI MOBİLİTE ÇAĞRISI 03-05-2021 - 52-KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi 30-04-2021 - 51-işten çıkarma yaşağı ve ücretsiz izne çıkarma Uzatılmıştır 30-04-2021 - 50-Konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde yüzde1 olan KDV oranı 30.06.2021 tarihine kadar yüzde 1 olarak uygulanmaya devam edecektir. 26-04-2021 - 49-Kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılması hakkında Cumhurbaşkanı açıklaması 26-04-2021 - 49-Kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılması hakkında Cumhurbaşkanı açıklaması 26-04-2021 - 48-BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ İLE FORM BA BS BİLDİRİMLERİNİN VERİLME VE E-DEFTERLERİN E BERATLARIN OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI 22-04-2021 - 47-Kurumlar vergisi oranı ile 6183 sayılı Kanun ve ÖTV Kanunu’nda değişiklikler içeren 7316 sayılı Kanun yayımlandı 21-04-2021 - 46-KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda 16-04-2021 - 45-ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMASININ YASAKLANMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI 15-04-2021 - 44-Kurumlar vergisi oranı ile 6183 sayılı Kanun ve ÖTV Kanunu’nda değişiklikler içeren Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. 06-04-2021 - 43-Kobiler için Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Çağrısı 06-04-2021 - 42-2021 BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YATIRIM İNDİRİMİ HAKLARININ HANGİ ORANLAR KULLANILARAK ENDEKSLENECEĞİ 05-04-2021 - 41-KURUMLAR VERGİSİ ORANININ 2 YIL İÇİN ARTIRILMASINI DA İÇEREN TORBA YASA TEKLİFİ MECLİSE SEVK EDİLMİŞTİR 01-04-2021 - 40-Dövizli fonlar dışındaki yatırım fon gelirleri ile bankalarca ihraç edilen tahvil gelirlerinde uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 .05. 2021 tarihine kadar uzatıldı. 01-04-2021 - 39-Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 .05. 2021 tarihine kadar uzatıldı. 15-03-2021 - 38-KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 11-03-2021 - 37-UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ 10-03-2021 - 36-Tekrar faaliyete başlayan mükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiğine ilişkin duyuru yapıldı. 09-03-2021 - 35-İŞTEN ÇIKARMA YAŞAĞININ UZATILMASI 05-03-2021 - 34-Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması 25-02-2021 - 33-İlave 6 puanlık Bölgesel Teşvikler Uzatılmıştır. 24-02-2021 - 32-Ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılması 22-02-2021 - 31-Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Kıymetli Madenlerin İthalatına Yönelik Değişiklikler Yapılmıştır 22-02-2021 - 30-Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Değişiklik Yapılması 22-02-2021 - 29-Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması 19-02-2021 - 28-KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILMIŞTIR. 17-02-2021 - 27-1501-Sanayi Ar-Ge ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programları 2021 Yılı 1. Çağrısı Ön Kayıt Başvuru Tarihi Uzatıldı 16-02-2021 - 26-KDV Genel Uygulama Tebliği’nin kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin düzenlemelerinde değişiklikler yapıldı. 15-02-2021 - 25-YAPILANDIRMA KANUNUNDAN YARARLANMAK İÇİN HATALI BAŞVURU YAPANLARA YENİ BAŞVURU İMKÂNI SAĞLANMIŞTIR 09-02-2021 - 24-ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN BELGELERE İLİŞKİN 509 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (526 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ) 09-02-2021 - 24-ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN BELGELERE İLİŞKİN 509 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (526 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ) 09-02-2021 - 23-Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2020 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı. 08-02-2021 - 22-34 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. 04-02-2021 - 21-Finansman gider kısıtlaması oranı %10 olarak belirlendi. 04-02-2021 - 20-YILLARA SÂRİ İNŞAAT İŞİ STOPAJ ORANI YÜZDE ÜÇTEN YÜZDE BEŞE YÜKSELTİLMİŞTİR 03-02-2021 - 19-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 03-02-2021 - 18-Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar 02-02-2021 - 17-Elektrik Motorlu otomobillerinin ÖTV oranları yükseltildi. 02-02-2021 - 16-Riskli yapıların dönüşüm projeleri çerçevesinde, maliklerince yaptırılan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %1’e düşürüldü. 02-02-2021 - 15-2021 yılında uygulanacak yurt dışı gündelik tutarlarını belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. 02-02-2021 - 14-Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Hakkında 01-02-2021 - 13-KONAKLAMA HİZMETLERİNE KONU SÖZLEŞMELERİN, FATURALARIN DÖVİZ CİNSİNDEN DÜZENLENEMEYECEĞİNE DAİR KISITLAMA KALDIRILMIŞTIR 25-01-2021 - 12-TEMMUZ 2021 DÖNEMİNDEN SONRA DÜZENLENEN VE ALINAN E-BELGELER BA VE BS FORMLARINA DÂHİL EDİLMEYECEKTİR 25-01-2021 - 11-Salgın nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı 20-01-2021 - 10-Anonim Şirketlerde hamiline yazılı payların ve pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na kaydedilmesi zorunluluğu getirilmiştir 15-01-2021 - 9-Değerli konut vergisi uygulama esasları belirlendi 07-01-2021 - 8-Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları (01.01.2021-30.06.2021). 07-01-2021 - 7-Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları (01.01.2021-30.06.2021). 07-01-2021 - 6-BORSA İSTANBULDA İŞLEM GÖREN TAHVİL VE BONOLAR İLE KİRA SERTİFİKALARININ 31 ARALIK 2020 TARİHLİ BORSA RAYİÇLERİ 06-01-2021 - 5-KAR DAĞITIM KISITLAMASI 01.01.2021 TARİHİ İTİBARİYLE SONA ERMİŞTİR 05-01-2021 - 4-DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 05-01-2021 - 3-2021 yılı için değerli konut vergisi hesabında kullanılacak konut vergi değerlerinin alt ve üst sınırları açıklandı. 04-01-2021 - 2-PAY DEFTERİ, YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ İLE GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI KONUSUNDA TİCARET BAKANLIĞI’NA YETKİ VERİLMİŞTİR 04-01-2021 - 1- 2021 yılında uygulanacak geri kazanım katılım payı tutarları belirlendi.