AnasayfaHizmetlerKurumsalMakalelerHaberlerSoru-CevapKariyerİletişim
Sirküler
2020 Yılı Duyuruları
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
05-08-2020 - 114-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Önemli açıklama 04-08-2020 - 113-“İzaha davet” uygulamasının usul ve esasları yeniden belirlendi. 04-08-2020 - 112-Gayrimenkul kiralamalarındaki vergi tevkifatı oranı 2020 yılı sonuna kadar yüzde 10’a düşürüldü. 04-08-2020 - 111-2020 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere bazı hizmetlerde KDV oranı yüzde 8 ve yüzde 1’e düşürüldü. 29-07-2020 - 110-DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 24-07-2020 - 109- Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23-07-2020 - 108-Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 23-07-2020 - 107-Covid 19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmes 07-07-2020 - 106-Temmuz-Aralık 2020 Döneminde Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları. 07-07-2020 - 105-Temmuz-Aralık 2020 Döneminde Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları 02-07-2020 - 104-YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 29-06-2020 - 103-MALİ TATİL 01.07.2020 TARİHİNDE BAŞLIYOR. 22-06-2020 - 102-2020 20 SAYILI İŞVEREN İŞLEMLERİ GENELGESİ YAYIMLANDI 19-06-2020 - 101-İhracat Genelgesi’nde Değişiklik Yapılması Hakkında 19-06-2020 - 100-2019 YILI YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ ONAYI 15-06-2020 - 99-VERGİSEL İŞLEMLERDE REESKONT ORANI %10 DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR. 12-06-2020 - 98-15 Milyon ABD doları ve üzerinde döviz kredisi bulunan kurumların TCMB’ye bildirim yükümlülüğü haftalık olacak şekilde değiştirildi. 10-06-2020 - 97-İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar (Karar Sayısı 2635) 10-06-2020 - 96-Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 65 yaş ve üstünde olan gerçek kişi işveren ve sigortalılara ait ertelenen sigorta primlerinin ödenmesi 09-06-2020 - 95-Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı 2641) 04-06-2020 - 94- Serbest (Döviz) Fonları”nın portföy kazançları üzerinden yapılan stopajın oranı sıfırdan yüzde 15’e çıkarıldı. 04-06-2020 - 93-65 yaş ve üstünde olan bazı mükelleflerin sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına bağlı olarak beyan ve ödeme yükümlülüklerine ilişkin duyuru yayınlandı. 02-06-2020 - 92-Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile e-Defter beratlarının yükleme süresi uzatıldı. 29-05-2020 - 91-Dahilde İşleme Rejimi Tebliğ (İhracat 2006 12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020 10) 27-05-2020 - 90-7194 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamaların yer aldığı 311 Seri nolu GVK Genel Tebliği yayımlandı. 27-05-2020 - 89-Vergiye uyumlu mükellefler için geçerli olan indirimin şartlarında 7194 sayılı Kanun’la gerçekleştirilen değişiklikler hakkında açıklamalar yapıldı. 27-05-2020 - 87-Finansman bonoları ile varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından elde edilen gelirlerden yapılan stopajın oranı yüzde 15’e yükseltildi. 27-05-2020 - 86-Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin oranı yüzde 1’e yükseltildi. 21-05-2020 - 85-İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı 2565) 21-05-2020 - 84-Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı 2564) 20-05-2020 - 83-6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN GEÇİCİ 13. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 12-05-2020 - 82-Geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı. 11-05-2020 - 81-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması 08-05-2020 - 80-Mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 26-04-2020 - 79-4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 22-04-2020 - 78-MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ 22-04-2020 - 77-2020 yılı mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresinin uzatılması 22-04-2020 - 76-Şubat ve mart aylarına ilişkin KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldı. 21-04-2020 - 75-E-Defter beratlarının yükleme süreleri ile basit usule tabi mükellefler için defter beyan sistemine kayıt süreleri uzatıldı. 17-04-2020 - 74-2019 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILDI. 17-04-2020 - 73-Yeni Koronavirüs salgını kapsamında alınacak ekonomik tedbirleri içeren Kanun Resmî Gazete’de yayımlandı. 16-04-2020 - 72-Yeni Koronavirüs salgını kapsamında alınacak ekonomik tedbirleri içeren Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. 09-04-2020 - 71-KISA ÇALIŞMA UYGULANAN FİRMALARDA BİLDİRGENİN TANZİMİNDE DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ NOKTALAR 07-04-2020 - 70-2020- 03 SAYILI GENELGE İLE MUCBİR SEBEPTEN FAYDALANACAK FİRMALARIN TESBİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR. 07-04-2020 - 69-2020 BİRİNCİ DÖNEM GECİÇİ VERGİDE UYGULANACAK DEĞERLEME KURLARI 06-04-2020 - 68-Kısa çalışma uygulanacak işçi listesi formu güncellendi. 06-04-2020 - 67-Konaklama Tesislerine Erken Rezervasyon Avansları Geri Ödeme Finansmanı 06-04-2020 - 66-Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kara 06-04-2020 - 65-Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı 2360) 06-04-2020 - 64-18-20 YAŞ ARALIĞINDA OLMAKLA BİRLİKTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN İSTİSNA TUTULAN KİŞİLER 04-04-2020 - 63-MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULMASI ERTELENMİŞTİR. 04-04-2020 - 62-TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN DUYURU İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ. 03-04-2020 - 61-MUCBİR SEBEP HALİNDEKİ FİRMALARIN SGK PRİMLERİNDE YAPILAN ERTELEME 02-04-2020 - 60-Covid-19 salgını kapsamında Cumhurbaşkanınca başlatılan kampanyaya yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahlarından indirimi. 01-04-2020 - 59-KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YEREL YÖNETİMLERİN, DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN PROJELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 01-04-2020 - 58-Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlandı. 31-03-2020 - 57-Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar (Karar Sayısı 2326) 31-03-2020 - 56-Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 398 Ecrimisil ve Kullanım Bedellerinin Ertelenmesi 31-03-2020 - 55-31.03.2020 VADELİ SGK PRİM ÖDEMESİ 31-03-2020 - 54-Kredi garanti kurumlarınca sağlanan kefalet bakiyesi 250 milyar TL'den 500 milyar TL'ye çıkarıldı. 31-03-2020 - 53-Mücbir sebep hallerinden yararlanan mükelleflerde kısmi katma değer vergisi tevkifatı uygulaması. 31-03-2020 - 52-Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletilmiştir 30-03-2020 - 51-MUCBİR SEBEPLERDEN FAYDALANACAK SEKTÖRLER İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDE GÖRÜLEBİLİR. 27-03-2020 - 50-KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGININDAN ETKİLENEN İHRACATÇILAR İÇİN TÜRK EXİMBANK DESTEK PAKETİ AÇIKLADI 27-03-2020 - 49-SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI TARAFINDAN KOBİLERE YÖNELİK KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGININDAN KORUMA PAKETİ DUYURULDU 27-03-2020 - 48-7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yasalaştı. 27-03-2020 - 47-KONAKLAMA VERGİSİ UYGULAMA TARİHİ OCAK 2021 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR. 27-03-2020 - 46-7226 SAYILI KANUNLA 01.03.2020 TARİHİNDEN 30.06.2020 TARİHİNE KADAR İŞLEYECEK İŞ YERİ KİRA BEDELİNİN ÖDENEMEMESİNİN KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE TAHLİYE SEBEBİ OLUŞTURMAYACAĞI HÜKME BAĞLANMIŞTIR 27-03-2020 - 45-Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresi Uzatıldı. 27-03-2020 - 44-Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresi Uzatıldı. 27-03-2020 - 43-Bireysel emeklilik sistemine yabancı para cinsinden katkı payı ödenmesi ve bunlardan elde edilen iratların vergilendirilmesi 26-03-2020 - 42-KISA ÇALIŞMA İLE İLGİLİ SORULAR 26-03-2020 - 41-Kısa Çalışma Ödeneğinde Güncelleme Yapıldı 25-03-2020 - DÜZELTME 39-213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı 24-03-2020 - 40-2020 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 24-03-2020 - 38-Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru 24-03-2020 - 37-Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı 01.04.2020-30.06.2020 dönemi için %1’e düşürüldü. 24-03-2020 - 36-2020 ŞUBAT DÖNEMİ KDV BEYANNAMELERİ VE BA-BS FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ İLE DEFTER BERAT YÜKLEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR. 23-03-2020 - 35-Dijital Hizmet vergisinin uygulama Tebliği yayınlanmıştır. 23-03-2020 - 34-KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA İŞKUR TARAFINDAN DUYURU YAYIMLANDI 23-03-2020 - 33-KORONAVİRÜS SALGINI DOLAYISIYLA ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN TİCARET BAKANLIĞI DUYURUSU YAYINLAMIŞTIR 23-03-2020 - 32-İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANMIŞTIR 19-03-2020 - 31-Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama 19-03-2020 - 30-Cumhurbaşkanının, Covid 19 salgınının etkilerini azaltmak amacıyla açıkladığı paketteki vergisel düzenlemeler. 19-03-2020 - 29-CORONA VİRÜSLE MÜCADELE EŞGÜDÜM TOPLANTISI KAPSAMINDA ALINAN EKONOMİK TEDBİRLER 18-03-2020 - 28-ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN İŞYERLERİNDEKİ TABELA VE PANOLAR İÇİN BELEDİYELER TARAFINDAN İLAN VE REKLAM VERGİSİ ALINAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI 18-03-2020 - 27-31 Mart 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı. 06-03-2020 - 26-İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 03-03-2020 - 25-Benzin ve motorinde litre başına alınan ÖTV tutarı yeniden belirlendi. 03-03-2020 - 24-Külçe metal; bakır, çinko, alüminyum ve kurşun teslimleri ile hurda ve atık teslimlerinde KDV tevkifat oranı yükseltildi. 02-03-2020 - 23-GERİ KAZANIM BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATILMIŞTIR. 26-02-2020 - 22-Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü İle ilgili yapılan yeni düzenlemeler. 20-02-2020 - 21-Vergi Usul Kanunu kapsamında “Kanun yolundan vazgeçme” uygulamasının usul ve esasları 20-02-2020 - 20-DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ERTELENMİŞTİR. 12-02-2020 - 19-Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır. 10-02-2020 - 18-MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ” SİSTEMİNE GEÇİŞ 2 AY ERTELENMİŞTİR 06-02-2020 - 17-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde (Sıra No 1) 04-02-2020 - 16-YENİ İHRACAT GENELGESİ YAYIMLANMIŞTIR 03-02-2020 - DÜZELTME- 15-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Düzenleme Kılavuzları ve Sıkça Sorulan Sorular Yayımlandı. 24-01-2020 - 14-Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2019 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak kurlar 516 sıra nolu VUK. Tebliğinde açıklandı. 20-01-2020 - 13-2018 YILI GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE UYUMLU MÜKELLEF İNDİRİMİNİN (%5) MAHSUBEN İADESİNİN 2019 YILI BEYANNAMESİNİ VERMEDEN TALEP EDİLMESİ GEREKİR. 20-01-2020 - 12-E-DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YÜKLENEBİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU 16-01-2020 - 11-2020 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ÇOCUK YARDIMI TUTARLARI 16-01-2020 - 10-2020 YILI OCAK –HAZİRAN DÖNEMİNDE UYGULANACAK GELİRVERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİKLER 06-01-2020 - 09-Kuyumcular için fatura düzenleme sınırı 2020 yılında 4.200 TL olarak belirlendi. 03-01-2020 - 08-ihracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı 03-01-2020 - 07-Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi Resim Harç İstisnası İçin Elektronik Ortamda Başvuru Uygulaması Başlıyor 03-01-2020 - 06-İndirimli orana tabi işlemlerde 2020 yılında uygulanacak iade sınırı 17.300 TL olarak belirlenmiştir. 03-01-2020 - 05-02.01.2020 tarihinden itibaren Mobilya ve yumurta teslimleri ile su ürünleri toptan satış yerlerine yapılan balık teslimlerinde KDV oranları düşürüldü. 03-01-2020 - 04-2020 yılında uygulanacak harç tutarları açıklandı. 02-01-2020 - 03-İHRACAT BEDELLERİNİN%80’İNİN BİR BANKAYA BOZDURULMASI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI 02-01-2020 - 02-İMALAT SANAYİİ US-97 Kodu 15-37 YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNE YÖNELİK YATIRIM KATKI ORANLARI 02-01-2020 - 01-İMALAT SANAYİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YAPILAN YATIRIMLARA İLİŞKİN İNŞAAT İŞLERİ NEDENİYLE YÜKLENİLEN KDV’NİN İADE TALEP SÜRESİ UZATILDI