AnasayfaHizmetlerKurumsalMakalelerHaberlerSoru-CevapKariyerİletişim
Sirküler
2019 Yılı Duyuruları
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
30-12-2019 - 130-2020 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI 30-12-2019 - 129-2020 YILINDA GELİR VERGİSİNDE UYGULANACAK BİR KISIM PARASAL DEĞİŞİKLİKLER 30-12-2019 - 128-2020 YILI MOTORLU TAŞIT VERGİ MİKTARLARI BELİRLENMİŞTİR 30-12-2019 - 127-Gecikme zammı oranı aylık %1,6’ya indirildi. 30-12-2019 - 126-VUK GÖRE 2020 YILINDA UYGULANACAK PARASAL CEZALAR VE HADLER 30-12-2019 - 125- 2020 yılında e uygulanacak gelir vergisi tarifeleri açıklandı. 30-12-2019 - 124-VARLIK BARISININ SÜRESİ 6 AY UZATILMIŞTIR 27-12-2019 - 123-2020 YILI AGİ(ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ) TUTARLARI 27-12-2019 - 122-2020 yılı SGK PRİMLERİNİN ALT VE ÜST SINIRLARI BELİRLENMİŞTİR. 27-12-2019 - 121-2020 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı belirlendi. 26-12-2019 - 120-YENİ MAKİNA VE TEÇHİZATIN TESLİMLERİNDE UYGULANAN KDV İSTİSNASININ SÜRESİ 31.12.2022 TARİHİNE KADAR UZATILDI 24-12-2019 - 119-Değerli konut vergisine itiraz ve dava yolu. 23-12-2019 - 118-2019 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %22,58 olarak açıklandı. 23-12-2019 - 117-AVANS FAİZ ORANI %13,75 e DOŞÜRÜLMÜŞTÜR. 23-12-2019 - 116-2019 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %22,58 olarak açıklandı. 23-12-2019 - DÜZELTME 115-İHRACAT GENELGESİNDE PEŞİN ÖDEME UYGULAMASINA YÖNELİK DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 23-12-2019 - 115-İHRACAT GENELGESİNDE PEŞİN ÖDEME UYGULAMASINA YÖNELİK DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 17-12-2019 - 114-TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 16-12-2019 - 113-01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru 16-12-2019 - 112-ZORUNLU ELEKTRONİK BELGE KULLANILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA TAKVİMİ 16-12-2019 - 111-Gelir İdaresi 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Düzenlenecek ve Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL yi Aşan Faturaların E-Arşiv Fatura Olarak GİB Portalından Düzenlenmesi hakkında açıklama yaptı 12-12-2019 - DÜZELTME -109-7194 Sayılı Kanunla Vergi Kanun’larında Yapılan Önemli Değişiklikler 10-12-2019 - 110-MÜKELLEFİYETE GÖRE 2020 YILINDA TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE 2020 E-DEFTER GEÇİŞ BİLGİLERİ 05-12-2019 - 108-TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK. 04-12-2019 - 107-GVK.309 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞİ İLE “HASILAT ESASLI KAZANÇLAR”a İLİŞKİN AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR. 28-11-2019 - 106-DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN SÜRE UZATIMI HK. 27-11-2019 - 105-MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DUYURU 26-11-2019 - 104-BAZI VERGİ KONUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN GENEL KURULDA KABUL EDİLMİŞTİR 21-11-2019 - 103-Yabancı merkezi saklama kuruluşu ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşlarında açılan hesaplarda tevkifat sorumluluğu ve hesaplardan çıkan sermaye piyasası araçların 14-11-2019 - 102-YMM TARAFINDAN HAZIRLANAN KDV İADE RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ 11-11-2019 - 101-İHRACATÇILAR İÇİN TANINAN HUSUSİ DAMGALI PASAPORT (YEŞİL PASAPORT) UYGULAMASINA DÂHİL OLMA ŞARTLARINDA ESNEKLİK SAĞLANMIŞTIR 04-11-2019 - 100-1 SIRA NO.LU TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR. 01-11-2019 - 99-ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILMIŞTIR 25-10-2019 - 98-TBMM sunulan Kanun teklifinde yer alan gelir vergisi kanununda ve diğer vergi kanunlarında yer alan değişiklikle ilgili özet açıklamalar 25-10-2019 - 97-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %19 olarak belirlenmiştir. 24-10-2019 - 96-VERGİ KANUNLARINDA YAPILACAK KANUN TEKLİFİ MECLİSE VERİLMİŞTİR 22-10-2019 - 95-İş yeri değişikliği ve nakil işlemleri ile elektronik tebligat uygulamasında bazı değişiklikler yapıldı. 22-10-2019 - 94-E-fatura, e-arşiv fatura ve elektronik olarak düzenlenmesi gereken diğer belgelerle ilgili Tebliğ yayımlandı. 22-10-2019 - 93-Elektronik defter uygulamasında bazı değişiklikler yapıldı. 16-10-2019 - 92-2019 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YATIRIM İNDİRİMİ HAKLARININ HANGİ ORANLAR KULLANILARAK ENDEKSLENECEĞİNE İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR 16-10-2019 - 91-KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 16-10-2019 - 90-Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden 15-10-2019 - 89-Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %18,25 olarak yeniden belirlendi.: 08-10-2019 - 88-1 SIRA NO.LU TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI HAZIRLANDI 02-10-2019 - 87-BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV ORANI İNDİRİLMİŞTİR. 02-10-2019 - 86-Gecikme zammı oranı aylık %2’ye indirildi. 27-09-2019 - 85- İstanbulda meydana gelen deprem nedeniyle, Muhtasar Beyannameler Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri 20-09-2019 - 84-Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği 03-09-2019 - 83-2020 YILI BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ İLAN EDİLDİ 02-09-2019 - 82-İHRACAT BEDELLERİNİN 180 GÜN İÇERİSİNDE TÜRKİYEYE GETİRİLMESİ VE YÜZDE 80 İNİN BANKAYA BOZDURULMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN SÜRE 4 MART 2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI 21-08-2019 - 81-TAHSİSİ İÇİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE İLAVE BAZI BELGELER ARANAN KREDİLERDEKİ TOPLAM RİSK ALT SINIRI, 500 MİLYON LİRADAN 100 MİLYON LİRAYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR 07-08-2019 - 80-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 06-08-2019 - 79-SÜRESİNDE ÖDENMEYEN VE MİKTARI 250.000 Tl. ASAN VERGİLERİN İLAN EDİLMESİ 05-08-2019 - 78-7186 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanununa eklenen Varlık barışı hükmünün uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen teblig yayınlandı. 30-07-2019 - 77- BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ 30-07-2019 - 76- MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ” UYGULAMASI 1 OCAK 2020 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR. 24-07-2019 - 75-HASILAT ESASLI KAZANÇ,VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ UZATMA VE YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCININ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN 7186 SAYILI KANUN YAYINLANDI. 17-07-2019 - 74-Sosyal Güvenlik Kurumunda Mali Tatil Uygulaması ile ilgili Açıklamalar 10-07-2019 - 73-TURİZM TESİSLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 10-07-2019 - 72-MECLİSE SUNULAN KANUN TEKLİFİNDE YER ALAN VERGİ MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ 08-07-2019 - 71-İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 08-07-2019 - 70-“Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı”nın kurulması ile “turizm payı” ödenmesine ilişkin Kanun Teklifi 05-07-2019 - 69-2019 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YATIRIM İNDİRİMİ HAKLARININ ENDEKSLEME ORANI 05-07-2019 - 68-2019 Yılı ikinci yarıda uygulanacak olan Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları 05-07-2019 - 67-2019 YILININ İKİNCİ YARISINDA UYGULANACAK KIDEM TAZMİNATININ TAVANI ve GELİR VERİSİNDEN İSTİSNA ÇOÇUK YARDIMI TUTARLARI 05-07-2019 - 66-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE UYGULANACAK ALKOLLÜ İÇECEKLER İLE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI 03-07-2019 - 65-2019 yılında mali tatil 2-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır. 01-07-2019 - 64-31.12.2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Almak Üzere Başvuruda Bulunmuş Olanların Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin Uzatılması Hk .Karar 01-07-2019 - 63-YAPILANDIRMA TAKSİTLERİ İLE DAMGA VERGİSİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE UYGULANAN GEÇ ÖDEME ZAMMI AYLIK %2’DEN AYLIK %2,5’E YÜKSELTİLMİŞTİR 01-07-2019 - 62-Gecikme zammı oranı aylık % 2,5 olarak belirlendi. 18-06-2019 - 61-7175 Sayılı Turizm Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hk. Kanun 18-06-2019 - 60-Hurda araçlara ilişkin ÖTV indirimi tutarları yeniden belirlendi. 18-06-2019 - 59-Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik 17-06-2019 - 58-Kambiyo muamelelerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetine dair 16.06.2019 tarihli ve 2019/ 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13-06-2019 - 57-2018 Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri 13-06-2019 - 56--Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili VUK. Tebliği yayınlandı 22-05-2019 - 55-ŞİRKET KURULUŞU AŞAMASINDA ÇALIŞTIRILACAĞI BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN TESCİL İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 15-05-2019 - 54-4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 15-05-2019 - 53-Kambiyo Muamelelerinde Geçerli Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranı Yeniden Belirlenmiştir 14-05-2019 - 52-VERGİ LEVHALARININ TASDİKİ 13-05-2019 - 51-İPTAL EDİLEN VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGELERİNİN İPTAL İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI 08-05-2019 - 50-DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU KAPSAMINDAKİ ŞİRKET VE ŞUBELERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. 03-05-2019 - 49-BAZI MAL VE HİZMETLERİN KDV ORANLARI İLE ÖTV.ORAN VE TUTARLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER. 03-05-2019 - 48-DEĞİŞKEN FAİZ ORANI UYGULANAN BİR YILDAN UZUN VADELİ MEVDUAT FAİZLERİNE İLİŞKİN TEVKİFAT ORANI %0(SIFIR) OLARAK AÇIKLANMIŞTIR. 29-04-2019 - 47-30 NİSAN 2019 GÜN SONUNA KADAR OLUŞTURULMASI GEREKN ELEKTRONİK DEFTER VE BERATLARIN YÜKLEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR. 08-04-2019 - 46-2019 YILI BİRİNCİ DÖNEM YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU 04-04-2019 - 45-GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI. 02-04-2019 - 44-BİR KISIM VERGİ BEYANNAMELERİN VERİLME TARİHLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 25-03-2019 - 43-Yurt dışında ihraç edilen tahvil faizleri ile döviz tevdiat faizlerine ilişkin tevkifat oranlarında değişiklik yapıldı. 25-03-2019 - 42-İkinci el taşıt ticareti yapan mükelleflerce % 18 KDV’li olarak alınan taşıtların tesliminde uygulanacak KDV oranı belirlendi. 25-03-2019 - 41-GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VE ŞUBAT 2019 DÖNEMİNE AİT MUHTASAR BEYANNAME, DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR 25-03-2019 - 40-KDV, ÖTV ve tapu harcı oran indirimlerinin süresi uzatıldı. 12-03-2019 - 39-Turizmi Teşvik Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilen İdari Para Cezalarının Tebligatının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Tebliğ 05-03-2019 - 38-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 04-03-2019 - 37-İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatıldı. 26-02-2019 - 36-KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25-02-2019 - DÜZELTME - 35-Muhtasar KDV Damga Vergisi ve Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması ile 2019 Ocak Dönemi Defter-Beyan Sisteminden Verilmesi Gereken Beyannamele 22-02-2019 - 34- 7166 sayılı Kanun’la vergi mevzuatında gerçekleştirilen değişiklikler. 20-02-2019 - 33-“KDV iadesi ön kontrol raporuna dayalı iade” 1 Mart 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlıyor. 20-02-2019 - 33-“KDV iadesi ön kontrol raporuna dayalı iade” 1 Mart 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlıyor. 18-02-2019 - 32-İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor. 18-02-2019 - 31-KONKORDATO MÜESSESİNİN SÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASI KARŞISINDAKİ DURUMU İLE İLGİLİ YAYINLANAN ŞİRKÜ 18-02-2019 - 30-KDV indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkânı getiren Teblig yayınlanmıştır. 18-02-2019 - 29-İnternet ortamında reklam hizmeti verenlere yapılan ödemelerde tevkifat uygulamasının usul ve esasları belirlendi. 13-02-2019 - 28-2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması 07-02-2019 - 26-1 NOLU KDV BEYANNAMESİNDE YAPILAN FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 06-02-2019 - 25-1 NOLU KDV BEYANNAMESİNDE YAPILAN FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 05-02-2019 - 25-Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2018 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı. 31-01-2019 - 24-7162 SAYILI KANUNLA GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER. 24-01-2019 - 23-DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ İHRACAT 2006 12 NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 21-01-2019 - 22-7161 Sayılı Kanun ile Yatırım Teşvik Belgelerinde Yapılan Değişiklikler 21-01-2019 - 21-18 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan 7161 sayılı Kanun’la vergi mevzuatında Yapılan değişiklikler 10-01-2019 - 20-ELEKTRONİK TEBLİGATA İLİŞKİN PTT DUYURUSU 10-01-2019 - 19-2019 Yılının ilk altı ayında UygulanacakGelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları belirlenmiştir. 10-01-2019 - 18-2019 yılı ilk yarısında uygulanacak Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları belirlenmiştir. 10-01-2019 - 17-BORSADA İŞLEM GÖREN TAHVİL VE BONOLAR İLE KİRA SERTİFAKARININ 2018 YIL SONU BORSA RAYİÇLERİ 07-01-2019 - 16-Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No 5 04-01-2019 - 15-2019 YILI VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ BELİRLENMİŞTİR. 04-01-2019 - 14-Konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için, 2019 yılında ödenecek çevre temizlik vergisi tutarları 04-01-2019 - 13-2018 yılında elde edilen bazı gelirlere uygulanacak enflasyon indirim oranı % 140,41 olarak açıklandı. 03-01-2019 - 12, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ İHRACAT 2017 4’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 03-01-2019 - 01-2019 YILINDA UYGULANACAK MAKTU DAMGA VERGİSİ ORANLARINI BELİRLEYEN TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 02-01-2019 - 11-İMAR BARIŞI KAPSAMINDA YAPI KAYIT BELGESİ BAŞVURU VE ÖDEME SÜRESİ YENİDEN UZATILMIŞTIR 02-01-2019 - 10-ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER 02-01-2019 - 09-7159 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 02-01-2019 - 08-GELİR VERGİSİ KANUNUNDAKİ PARASAL BÜYÜKLÜKLER2019 YILI İÇİN YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR 02-01-2019 - 07-Konut, İşyeri, Mobilya ve Bazı Taşıtların Teslimlerinde Uygulanan KDV İndirimi, imin Süre Uzatımına İlişkin Karar Yayımlandı 02-01-2019 - 06-İNDİRİMLİ ORAN KDV İADESİNDE İADE SINIRI 14.100 tl. OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 02-01-2019 - 05-2019 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate alınacak tutarlar ile vergi tarifesi açıklandı 02-01-2019 - 04-2019 YILINDA UYGULANACAK HARÇ MİKTARLARI BELLİ OLMUŞTUR. 02-01-2019 - 03-2019 yılında elde edilen ücret ve ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifeleri belirlenmiştir. 02-01-2019 - 02-2019 yılında uygulanacak bazı parasal büyüklükler ile usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları Belirlenmiştir.