AnasayfaHizmetlerKurumsalMakalelerHaberlerSoru-CevapKariyerİletişim
Sirküler
2018 Yılı Duyuruları
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
31-12-2018 - 123-2019 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİ MİKTARLARI BELİRLENMİŞTİR. 27-12-2018 - 122-26.12.2018 1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan 102 Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Satırına İlişkin Önemli Duyuru; 26-12-2018 - 121-Katma Değer Vergisi indiriminde takvim yılı uygulamasında Değişiklikle ilgili Açıklamalar 26-12-2018 - 120-2019 YILINDAN İTİBAREN DEĞERSİZ ALACAKLARA AİT KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 26-12-2018 - 119-2019 yılında uygulanacak (AGİ) asgari ücret tutarı belirlendi. 26-12-2018 - 118-Sosyal güvenlik primine esas kazançların 2019 yılında uygulanacak taban ve tavan sınırları belirlenmiştir.. 26-12-2018 - 117-2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 2.558,40 TL.olarak belirlendi. 20-12-2018 - 116-İnternet ortamında reklam hizmeti verenlere 01.01.2019’dan itibaren yapılan ödemeler tevkifat kapsamına alındı. 20-12-2018 - 115-2019 Yılından itibaren, gazete, dergi, elektronik kitap ve benzeri yayınların, elektronik ortamda satışında KDV oranı % 18’e çıkıyor. 13-12-2018 - 114-ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR. 12-12-2018 - 113-MECLİSTE GÖRÜŞÜLEN VE BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 12-12-2018 - 112-2017 takvim yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemler nedeniyle doğan KDV iadelerinin talep edilebilmesi için son başvuru tarihi 12-12-2018 - 111-Yurt içinde piyasaya arz edilen bazı ürünlerden “geri kazanım katılım payı” tahsiline ilişkin yasal düzenleme yürürlüğe girdi. 03-12-2018 - 110-MÜKELLEFİYETE GÖRE 2019 YILINDA TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR. 03-12-2018 - 109-VARLIK BARIŞINDA SÜRE UZATILDI. 30-11-2018 - 108-2018 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak açıklandı. 29-11-2018 - 107-SGK.GENELGESİ YAYINLANARAK UYUMLU PRİM BORÇLARINA İLİŞKİN ESASLARI BELİRLEMİŞTİR 19-11-2018 - 106-TÜRK LİRASI DÜZENLEME ZORUNLULUĞU OLAN VE OLMAYAN SÖZLEŞMELER İÇİN YENİ TEBLİĞ YAYINLANDI. 12-11-2018 - 105-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması 06-11-2018 - 104-Yılsonuna kadar geçerli olmak üzere, ticari araçlarda KDV oranı, bazı binek otomobillerinde ise ÖTV oranı düşürüldü. 06-11-2018 - 103-Yılsonuna kadar geçerli olmak üzere, mobilya tesliminde KDV oranı düşürüldü, beyaz eşyada ise ÖTV oranı sıfırlandı. 06-11-2018 - 102-Konut ve işyeri teslimlerinde tapu harcı ve KDV oranlarında yapılan indirimlerin süresi yılsonuna kadar uzatıldı. 30-10-2018 - 101-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması 1 Temmuz 2019 tarihine ertelendi. 10-10-2018 - 100-KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 08-10-2018 - 99-2018 3. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı 08-10-2018 - 98-Dövizli Sözleşme Sınırlamasının İstisna Hallerine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 05-10-2018 - 97-TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ ( TEBLİĞ NO 2008-32 34 )’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ( TEBLİĞ NO 2018 32 51) TASLAĞI 05-10-2018 - 97-TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ ( TEBLİĞ NO 2008-32 34 )’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ( TEBLİĞ NO 2018 32 51) TASLAĞI 05-10-2018 - 96--2018 3.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK OLAN BORSA İSTANBULDA İŞLEM GÖREN TAHVİL VE BONOLAR İLE KİRA SERTİFAKALARIN BORSA RAYİÇLERİ. 02-10-2018 - 95-“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması 1 Ekim 2018 tarihinde başlaması ile ilgili açıklamalar. 02-10-2018 - 94-7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma ve matrah artırımına ilişkin ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı. 24-09-2018 - 93-Binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları yeniden belirlendi. 17-09-2018 - 91-TÜRK TİCARET KANUNUN 376.NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. 13-09-2018 - 90-Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında düzenledikleri sözleşmelerde bedelin Türk lirası olarak belirlenme zorunluluğu getirildi. 10-09-2018 - 89-%12 Uygulanan Yıllık Tecil faiz oranı %22 ye çıkarılmıştır 06-09-2018 - 88-Özel esaslara tabi olup KDV yönünden vergi artırımında bulunan bazı mükellefler genel esaslara dönmesi ile ilgili olarak 20 seri nolu kdv Genel tebliği yayınlandı. 06-09-2018 - 87-6183 SAYILI KANUNA GÖRE GEÇİKME ZAMMI ORANI VE PİŞMANLIK ZAMMI ORANI ARTIRILDI 05-09-2018 - 86-KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 04-09-2018 - 85- İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğu Getiren Tebliğ Yayınlamıştır 04-09-2018 - 84-Yurt dışından elde dilen bazı kazançlara ilişkin geçici istisna uygulamasının süresi uzatıldı. 03-09-2018 - 83-Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına ilişkin tevkifat oranlarında sınırlı bir süre ile değişiklik yapıldı. 16-08-2018 - 82-Vergiye Uyumlu Mükelleflere Uygulanan % 5 Vergi İndiriminin Mahsup Talebi Hk. 31-07-2018 - 81-ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI BAŞVURU TARİHİ UZATILMIŞTIR. 25-07-2018 - 80-25 Temmuz 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması 17-07-2018 - 79-Aktife kayıtlı gayrimenkullerin yeniden değerlenmesine ilişkin uygulamanın usul ve esasları belirlendi. 12-07-2018 - 78- Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar 11-07-2018 - 77-2018 YILI İKİNCİ DÖNEM KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ÇOÇUK YARDIMI MİKTARLARI BELİRLENDİ. 11-07-2018 - 76-Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları (01.07.2018-31.12.2018). 11-07-2018 - 75- Yatırım Teşvik Kararnamesinde Değişiklik Yapılması 03-07-2018 - 74- Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 03-07-2018 - 73-2018 İKİNCİ GECİÇİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK BORSA RAYİÇLERİ 03-07-2018 - 72-2018 YILI MALİ TATİLİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR 29-06-2018 - 71-Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştı 29-06-2018 - 70-2018 yılı asgari ücret desteğine ilişkin detayların yer aldığı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi yayımlandı. 29-06-2018 - 69- Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran % 19,50 olarak hesaplanmıştır. 26-06-2018 - 68- KOBİ Kriterlerinin Değiştirilmesi Hakkında 25-06-2018 - 67-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYLIK BİLDİRGELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR. 22-06-2018 - 66-Asgari Ücret Desteği 19-06-2018 - 65-2018 HAZİRAN DÖNEMİNDE VERİLMESİ GEREN BEYANNAMELERİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI. 11-06-2018 - 64-7103 SAYILI KANUNLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR. 11-06-2018 - 62-Turizmde Kamu Arazileri Tahsislerinde Süre Uzatımına İlişkin Açıklamalar 11-06-2018 - 63-YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 06-06-2018 - 61- Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 06-06-2018 - 60- KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01-06-2018 - 59-Yatırım Teşvik Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 01-06-2018 - 58-15 milyon ABD Doları ve Üstünde Kredisi Olan Firmaların Bildirim Zorunluluğu Kapsamında Yapılacak Bağımsız Denetim Sözleşmeleri Hakkında 01-06-2018 - 57- Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği 29-05-2018 - 56-MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİNDE ERTELEME YAPILDI 29-05-2018 - 55-2018 YILI İÇİN BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA KRİTERLERİ DEĞİŞTİ 28-05-2018 - 54-YURT DIŞINDAN GETİRİLEN VE SERMAYE OLARAK KONAN YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR. 28-05-2018 - 53-imalat sanayiinde veya ar-ge Faaliytlerinde kullanılan Yeni Makine ve Teçhizatın Amortisman Uygulamasına ilişkin 497 seri nolu VUK. Genel Tebliği Yayınlandı. 28-05-2018 - 52-KIYMETİ DÜŞEN MALLARIN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN 496 SERİ NOLU VUK. GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI. 28-05-2018 - 51-7144 SAYILI KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANMAK SURETİYLE ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI BULUNAN GAYRİMENKULLERİN YENİDEN DEĞERLENMEK SURETİYLE GÜNÇEL DEĞERLERE ULAŞMASI SAĞLANMIŞTIR 23-05-2018 - 50- 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 22-05-2018 - 49-İŞYERİ TESLİMİNDE KDV ORANI %8 İNDİRİLDİ VE 16 YASINDAN BÜYAK ARAÇLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI HALİNDE ÖTV İNDİRİMİ GETİRİLMİŞTİR 21-05-2018 - 48-Beyanname verme sürelerinin uzatılması 21-05-2018 - 47-7143 sayılı Kanun’un “vergi alacaklarının yapılandırılması” ve “inceleme aşamasındaki işlemler”le ilgili açıklamalarımız. 21-05-2018 - 46-7143 SAYILI KANUNUN MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 21-05-2018 - 45-Vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun’un varlık barışıyla ilgili düzenlemeleri. 18-05-2018 - 44-VERGİ VE BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 17-05-2018 - 43-15 milyon ABD Doları ve Üstünde Kredisi Olan Firmaların Bildirim Zorunluluğu Uyarısı 15-05-2018 - 42- 11674 sayılı BKK ile yapılan düzenlemeler 11-05-2018 - 41- 2018 I Geçici Vergi Dönemine Ocak Şubat Mart Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması 08-05-2018 - 40-yüzde 18 ORANINDA VERGİYE TABİ KONUT TESLİMLERİNDEKİ KDV ORANIyüzde8 İNDİRİLDİ VE İŞYERİ İLE KONUT SATIŞLARINDA TAPU HARÇI ORANI İNDİRİLMİŞTİR. 07-05-2018 - 39- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 07-05-2018 - 38- Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi ve Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İmalatçılara Hatırlatma Notu 07-05-2018 - 37- Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik 02-05-2018 - 36-YENİ VERGİ BARISI KONUN TASARISI 23-04-2018 - 35-7103 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 23-04-2018 - 34-SGK EKSİK GÜN BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME 23-04-2018 - 33-ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILMIŞTIR 23-04-2018 - 32-KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR 11-04-2018 - 31-TESVİK MEVZUATINDA 7103 VE 7104 SAYILI KANUNLARLA GETİRİLEN YENİ HUSUSLAR. 09-04-2018 - 30-Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Kanun’un KDV Kanunu ve diğer vergi kanunlarına ilişkin düzenlemeleri. 04-04-2018 - 29-TRANSFER FİYATLANDIRMA RAPORU İLE İLGİLİ HATIRLATMA 29-03-2018 - 28-7103 SAYILI KANUNLA BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 28-03-2018 - 27-493 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği 21.03.2018 tarihinde yayımlandı. 23-03-2018 - 26-2017 YILINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİME SÜRESİ UZATILMIŞTIR. 19-03-2018 - 25-Özel Tüketim Vergisi ( I ) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması hakkında ; 13-03-2018 - 24-Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12-02-2018 - 23-2017 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Verilme Süresi Uzatılması Hakkında 07-02-2018 - 22-Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılan denizaltı karayolu tüneli geçiş ücretlerinin KDV’si % 8’e düşürüldü 05-02-2018 - 21-Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin, borçlulardan aldıkları iştirak hissesi ve taşınmazların tesliminde KDV istisnasının uygulamasına ilişkin açıklamalar 05-02-2018 - 20-KDV Genel Uygulama Tebliği’nin; inşaat işlerinde KDV iadesi, roaming hizmetlerinde KDV istisnası ve kısmi tevkifat bölümlerinde değişiklikler yapıldı 05-02-2018 - 19-Dar mükellefler tarafından Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV’nin beyanı ve 05-02-2018 - 18-2017 yılındaki nakdi sermaye artışlarına ilişkin indirim uygulamasında kullanılacak faiz oranı %17,06 olarak açıklandı 23-01-2018 - 17- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 16-01-2018 - 16-SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİ 16-01-2018 - 15-2018Yılı ilk 6 ay uygulanacak Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları 04-01-2018 - 14-31.12.2017 Değerlemesine Esas olacak Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 29 Aralık 2017 tarihli borsa rayiçleri. 03-01-2018 - 13-01.01. 2018 Tarihinden İtibaren E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura Kapsamına Dahil Olması Zorunlu Olacak Mükelleflerle ilgili Bilgilendirme 03-01-2018 - 12-Konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için, 2018 yılında ödenecek çevre temizlik vergisi 03-01-2018 - 11- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması 02-01-2018 - 10-2018 YILINDA UYGULANACAK OLAN VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ 02-01-2018 - 9-VUK kapsamında 2018 yılında uygulanacak bazı parasal büyüklükler ile usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları açıklandı 02-01-2018 - 8-2018 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarını açıklayan tebliğ çıktı 02-01-2018 - 7-2018 yılında uygulanacak harç tutarları açıklandı. 02-01-2018 - 6-Sosyal güvenlik primine esas kazançların 2018 yılında uygulanacak alt ve üst sınırları. 02-01-2018 - 5-2018 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi. 02-01-2018 - 4-2018 YILI ASGARİ ÜCRET VE AGİ MİKTARLARI BELİRLENMİŞTİR. 02-01-2018 - 3-2017 yılında elde edilen bazı gelirlere uygulanacak enflasyon indirim oranı % 129,43 olarak belirlendi. 02-01-2018 - 2-Gelir Vergisi Kanunu kapsamında 2018 yılında uygulanacak bazı parasal büyüklükler açıklandı 02-01-2018 - 1-2018 yılında elde edilen ücret ve ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifeleri açıklandı.