AnasayfaHizmetlerKurumsalMakalelerHaberlerSoru-CevapKariyerİletişim
Sirküler
2017 Yılı Duyuruları
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
28-12-2017 - 87-7061 SAYILI KANUN İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMALAR. 26-12-2017 - 86-488 sıra nolu VUK. Genel Tebliği yayınlanmıştır 26-12-2017 - 85-7061 SAYILI KANUNLA KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR 26-12-2017 - 84-VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASININ USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN TEBLİĞ YAYINLANDI 25-12-2017 - 83-YIL SONU ENVANTER (SAYIM) İŞLEMLERİ 21-12-2017 - 82-Şubat 2017 ertelenen sgk primi ve kasım 2017 dönemine ait primlerin son ödeme tarihleri yeniden belirlendi. 20-12-2017 - 81-Sporcuların ücretlerinden yapılan vergi kesintisini düzenleyen GVK geçici 72. maddenin uygulama süresi 31.12.2019 Tarihine kadar uzatıldı. 19-12-2017 - 80-17 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 485 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile gerçekleştirilen değişikliklerle ilgili açıklamalar 18-12-2017 - 79-Serbest meslek erbabı, basit usul ve işletme esasına tabi mükelleflerin 01.01.2018’den itibaren “Defter-Beyan Sistemi”ni kullanmaları gerekiyor. 18-12-2017 - 78-1 OCAK 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN E-İRSALİYE, E-MÜSTAHSİL MAKBUZU VE E-SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLENMESİ, ALICISINA ELEKTRONİK VEYA KAĞIT ORTAMINDA İLETİLMESİ İLE MUHAFAZA VE İBRAZ EDİLEBİLMESİ UYGULAMASI BAŞLIYOR 14-12-2017 - 77-GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA UYGULANAN GÖTÜRÜ GİDERİN %15 İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI. 13-12-2017 - 76-Muhtasar beyanname ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birleştirilmesi Erteleniyor 06-12-2017 - 75-Yabancı bayraklı gemilere verilen hizmetlere ilişkin yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi. 06-12-2017 - 74-2018 yılında kullanılacak ticari defterler, bunların açılış-kapanış tasdikleri, tutulması, taşıması gereken bilgiler, muhafaza ve ibrazı gibi konular ile e Defter uygulaması hakkında açıklama ve hatırlatmalar. 06-12-2017 - 73-Gelir vergisi tarifesi nedeniyle net ücreti 1.404,06 TL’nin altına düşen ücretliler için ilave asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin genel Teblig yayınlanmıştır. 06-12-2017 - 72-2016 YILI İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN YILLIK KDV İADE TUTARLARININ EN GEÇ KASIM 2017 KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR 05-12-2017 - 71-Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı bazı kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair Kanun Resmi Gazetede yayınlandı 04-12-2017 - 70-TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 7061 sayılı Kanun’un vergi mevzuatında yapılan yeni düzenlemeler 01-12-2017 - 69-2017 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI 30-11-2017 - 68-Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 24-11-2017 - 67-24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması 05-10-2017 - 66-Eyül 2017 ayı bordrosundaki Asgari ücret sorunu 20-09-2017 - 65-Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının KDV1 Beyannamesi ile Beyan Edilmesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru; 25-08-2017 - 64-SOSYAL GÜVENLİK PRİM ÖDEMELERİ ERTELENDİ. 22-08-2017 - 63- BAĞIMSIZ DENETİM BOBİ FRS DUYURUSU 17-08-2017 - 62-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 03-08-2017 - 61-İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri Sigorta primleri konusunda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 17.maddesi kapsamında İşverenlere sağlanan Prim desteği Hakkında. 01-08-2017 - 60-Emlak vergisi değerlerinin tespitine yönelik Takdir Komisyonu kararlarına karşı itiraz hakkı. 01-08-2017 - 59-VERGİ İNCELEMESİNDE İZAHA DAVETTE KULLANILACAK BİLGİ VE BELGELERİN ESASLARINI BELİRLEYEN TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR. 27-07-2017 - 58-YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25-07-2017 - 57-İzaha Davet Müessesi Hakkında Açıklama ve Düzenlemelere Yer Verilen 482 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 14-07-2017 - 56-2017 YILI İKİNCİ DÖNEM YENİDEN DEĞERLEME ORANI 04-07-2017 - 55-SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 03-07-2017 - 54-MALİ TATİL. 03-07-2017 - 54-MALİ TATİL. 22-06-2017 - 53-7020 Sayılı Kanuna İlişkin Başvuruların Alınmasına Dair Basın Bülteni Yayımlandı. 22-06-2017 - 52-KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 13 SERİ NOLU TEBLİĞ YAYIMLANDI 15-06-2017 - 51-298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 480 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 12-06-2017 - 50-2016 YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ NOTER TASDİKİNİN YAPTIRILMASI 30-05-2017 - 49-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 26-05-2017 - 48-2016 Yılı Vergi Levhası ile ilgili Bilgilendirme 24-05-2017 - 47-31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017 Nisan dönemine ilişkin Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır. 23-05-2017 - 46-Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile kdv Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mayıs 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır 10-05-2017 - 45-KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 12 SERİ NOLU TEBLİĞ YAYIMLANDI 03-05-2017 - 44-Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletlerinde ÖTV'nin Sıfır Mobilyalarda ise KDV'nin Yüzde 8 Olarak Uygulanması Süresi 30 09 2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır .doc 03-05-2017 - 43-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 20-04-2017 - 42-Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması 20-04-2017 - 42-Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması 14-04-2017 - 41-Turizm Bakanlığı’ndan Tahsis Duyurusu 14-04-2017 - 40-Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılması 10-04-2017 - 39-İstihdam Teşvikinde “Sigortalının Son 3 Ay İçinde Bildirimi Yapılmamış Olma Şartı”na 10 Güne Kadar Prim Ödenmesinin Kabul Edileceği Yönde Bir Esneklik Sağlandı. 10-04-2017 - 38-2017 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI 30-03-2017 - 37-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK8 Eşleştirme Bildiriminin Son Gönderilme Süresi 02.05.2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 29-03-2017 - 36-KESİN HESAP BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU YOKTUR. 22-03-2017 - 35-Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması. 17-03-2017 - 34-Gelir Vergisi Stopaj Desteği Uygulamasına İlişkin 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 15-03-2017 - 33-DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK 10-03-2017 - 32-5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğ (Seri No:7) 10-03-2017 - 31-AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİNE KONU HARCAMA KALEMLERİNİN GENİŞLETİLMESİ 28-02-2017 - 30-e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması 24-02-2017 - 29-3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile bazı kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına dair 6772 No.lu Kanun 24.02.2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 23-02-2017 - 28- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması 22-02-2017 - 27-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK8 Eşleştirme Bildirimi Duyurusu. 20-02-2017 - 26-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Birleştirildi 16-02-2017 - 25-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı. 15-02-2017 - 24- 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmas... 15-02-2017 - 23-Vergi Usul Kanunu'nda Teminat Uygulamaları Hakkında 478 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 14-02-2017 - 22-2016/4 Dönem Geçici Vergi Beyanname verme süresi 17 Şubat 2017 Cuma Gününe kadar uzatılmıştır. 09-02-2017 - 21-31/12/2017 Tarihine Kadar İşe Alınan Her Bir Sigortalı için Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Desteği Sağlanması Hakkında OHAL KHK’sı Yayımlandı. 08-02-2017 - 20-31.12.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Tebliğen Yayımlanmıştır. 03-02-2017 - 19-Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkında. 03-02-2017 - 18-Prim Ödemelerinin Ertelenmesine ilişkin yeni SGK Duyurusu Yayımlandı. 01-02-2017 - 17-Kamuoyunda “Torba Kanun” Olarak Adlandırılan 27.01.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 Sayılı Kanun kapsamında sigorta prim ödemelerinin bir kısmının ertelenmesi hakkında. 31-01-2017 - 16- 6770 Sayılı Torba Kanunla Getirilen Devlet Destekleri 31-01-2017 - 15-Cazibe Merkezi Programlarına Başvuru Hakkında 31-01-2017 - 14-29 Ocak 2017 tarihli ve 29963 sayılı Resmi Gazete’de konuya ilişkin olarak 5 Seri No.lu “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği” yayımlanmıştır. 30-01-2017 - 13-Kamuoyunda “Torba Kanun” Olarak Adlandırılan 6770 Sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi. 24-01-2017 - 12-2016 ARALIK AYINA AİT AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİNİN 2 GÜN UZATILMASI HAKKINDA 11-01-2017 - 8-Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 30 Aralık 2016 tarihli borsa rayiçleri. 11-01-2017 - 6-Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım uygulaması 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla başladı. 11-01-2017 - 4-Sosyal güvenlik primine esas kazançların 2017 yılında uygulanacak alt ve üst sınırları. 11-01-2017 - 9-Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları (01.01.2017-30.06.2017)belirlenmiştir. 10-01-2017 - 11-İndirimli Orana Tabi Mal ve Hizmetlere İlişkin Talep Edilen Nakit KDV İadesinin Aynı Yıl İçerisinde Yapılabilmesine İmkân Sağlayan Düzenleme Hakkında. 10-01-2017 - 10-Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Seri No: 11) Yayımlanması Hakkında. 04-01-2017 - 7- 2016 Yılında Yatırım İndirimi Haklarının Devreden Dönemlere Endeksl... 03-01-2017 - 5-2017 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(AGİ)TUTARLARI BELİRLENDİ. 03-01-2017 - 3-2017 YILININ İLK ALTI AYINDA UYGULANACAK KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELİRLENDİ. 03-01-2017 - 2- Vergisel işlemlerde reeskont oranının 31.12.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %1050den %975e düşürülmesi hakkında. 03-01-2017 - 1- 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışından Türkiyeye Getirilen Para Altın Döviz sonMenkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Bildirim Süres