AnasayfaHizmetlerKurumsalMakalelerHaberlerSoru-CevapKariyerİletişim
Sirküler
2016 Yılı Duyuruları
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
28-12-2016 - 147-15/7/2016 Tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 20/8/2016 Tarihli ve 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İlgili Maliye Bakanlığı’nın 295 Seri No.lu Genel Tebliği 28-12-2016 - 146-Vergi İncelemeleri Hakkında Mükelleflerin Bilmesi Gerekenler ve Vergi İnceleme Danışmanı ile Süreç Yönetiminin Önemi 28-12-2016 - 145-2017 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları 47 Seri nolu Genel Tebliğ de açıklandı. 28-12-2016 - 145-2017 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları 47 Seri nolu Genel Tebliğ de açıklandı. 28-12-2016 - 144-2017 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları Belirleyen 61 seri nolu Genel tebliğ yayınlandı.. 28-12-2016 - 143-2017 yılında uygulanacak harç tutarları ile ilgili 78 seri nolu tebliğ yayınlandı. 28-12-2016 - 142-2017 yılında uygulanacak usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza tutarları yeniden belirlendi. 28-12-2016 - 141-Vergi Usul Kanununda yer alan bazı parasal büyüklüklerin 2017 yılında uygulanacak tutarları açıklandı. 28-12-2016 - 140-2017 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate alınacak tutarlar ile vergi tarifesi açıklandı. 28-12-2016 - 139-İndirimli orana tabi işlemlerde 2017 yılında uygulanacak iade sınırı 21.400 TL olarak belirlendi. 28-12-2016 - 138-2017 yılında, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde ödenmesi gereken özel iletişim vergisi 47 TL olarak belirlendi. 28-12-2016 - 137-Konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için, 2017 yılında ödenecek çevre temizlik vergisi tutarları 16-12-2016 - 136-6736 Sayılı Kanuna başvuran ve yapılandırılan borçlarını PEŞİN ÖDEMEYİ TERCİH EDEN MÜKELLEFLER, 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) gününe kadar yapılandırılan tutarı geç ödeme zammı ile birlikte ödeyebilir. 15-12-2016 - 135-KOSKEB DESTEĞİNDEN YARARLANACAK SEKTÖRLER İLE İLGİLİ DUYURU 15-12-2016 - 134-295 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 15-12-2016 - 133-KURUMLAR VERGİSİ 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 11 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ 15-12-2016 - 132-E-fatura kapsamındaki mükelleflerin, mal ihracında e-fatura düzenleme zorunluluğu 1 Temmuz 2017 tarihine ertelendi 13-12-2016 - 131-YURT DIŞINDAN GETİRİLEN VARLIKLARLA İLGİLİ OLARAK 4 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ 13-12-2016 - 131-YURT DIŞINDAN GETİRİLEN VARLIKLARLA İLGİLİ OLARAK 4 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ 13-12-2016 - 130-2015 yılındaki indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade taleplerinin en geç Kasım KDV beyannamesi ile yapılması gerekiyor. 13-12-2016 - 129-2017 yılında kullanılacak ticari defterler, bunların açılış-kapanış tasdikleri, tutulması, taşıması gereken bilgiler, muhafaza ve ibrazı gibi konular ile e-Defter uygulaması hakkında açıklama ve hatırlatmalar. 02-12-2016 - 128-03.08.2016 tarih 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No 4) 01-12-2016 - 127-Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Desteği Verilmesine İlişkin Karar 28-11-2016 - 126-BİNET OTOLARDA ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 28-11-2016 - 125-%8 ORANINDA KDV. YE TABİ MAL VE HİZMETLERİN YER ALDIĞI II SAYILI LİSTEYE YENİ BAZI MAL VE HİZMETLER EKLENMİŞTİR. 25-11-2016 - 124- Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ Değişikliği 25-11-2016 - 123-Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ Değişikliği 24-11-2016 - 122- Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteği 23-11-2016 - 121-2016 ekim dönemine ait muhtasar , damga vergisi ve kdv beyannamesi verilme surelerinin uzatılması 18-11-2016 - 120- Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 14-11-2016 - 119-Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi 14-11-2016 - 118- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11-11-2016 - 117-2016 ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI 09-11-2016 - 116-MATRAH ARTIRIMI YAPAN FİRMALARIN GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ GECİÇİ VERGİ BEYANNAMESİNDEKİ UYGULAMASI 01-11-2016 - 115- Milli Emlak Genel Tebliği (373 sıra no) 01-11-2016 - 114- Milli Emlak Genel Tebliği -ecrimisil- 01-11-2016 - 113- Harçlar Kanunu Genel Tebliği 31-10-2016 - 112-VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 31-10-2016 - 111-RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 31-10-2016 - 110- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Yurtdışına Hizmet Veren İşletmelerde İndirim) 31-10-2016 - 109- 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri (Seri No 4-5-6) 31-10-2016 - 108- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) 31-10-2016 - 107-İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI. 28-10-2016 - 106- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Yatırım Teşvik Belgesi) 28-10-2016 - 105- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26-10-2016 - 104-6736 SAYILI VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN (AF KANUNU OLARAK BİLİNEN)KANUN SÜRESİ UZATILMIŞTIR. 13-10-2016 - 103-Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11-10-2016 - 102-Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar 11-10-2016 - 101-Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar 11-10-2016 - 100- Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi 11-10-2016 - 99- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 11-10-2016 - 98-Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 11-10-2016 - 97- Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması 06-10-2016 - 96- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması 04-10-2016 - 95-KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 7) YAYINLANMIŞTIR 03-10-2016 - 94- DAMGA VERGİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞ YAYINLANDI 28-09-2016 - 93- Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 28-09-2016 - 92- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20-09-2016 - 91- %18 oranında KDV’ye tabi konut teslimlerinde oran Geçici bir süre için % 8’e indirildi 20-09-2016 - 90-7 seri numaralı KDV Tebliği ile dahilde işleme rejimi kapsamındaki KDV uygulamalarında değişiklikler yapılıyor 31-08-2016 - 89- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31-08-2016 - 88-Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 31-08-2016 - 87-Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği 22-08-2016 - 86-BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ OLARAK HAZIRLANAN TEBLİĞ BAŞBAKANLIĞA YOLLANMIŞTIR. 19-08-2016 - 85- Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim Harç İstisnası Hakkında Karar 19-08-2016 - 84- Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 19-08-2016 - 83-İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19-08-2016 - 82- Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması 19-08-2016 - 81-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 16-08-2016 - 80- 6736 sayılı Kanun’un “vergi alacaklarının yapılandırılması” ve “inceleme aşamasındaki işlemler”le ilgili hükümleri ile ilgili açıklamalar 16-08-2016 - 79- 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”un varlık barışı ile ilgili hükümler 16-08-2016 - 78- 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”un matrah ve vergi artırımıyla ilgili hükümleri 15-08-2016 - 77- Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Getirilen Yatırım Destekleri 15-08-2016 - 76 - Sermaye Artırımında Sermaye Avanslarının Durumu ve İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması Hakkında 11-08-2016 - 75- Milli Emlak Genel Tebliği (Turizm Sektörü) 10-08-2016 - 74- 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 09-08-2016 - 73-6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı. 05-08-2016 - 72-1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması gereken mükellefler için süre 1 yıl uzatıldı. 01-08-2016 - 71-Olağanüstü Halin Devamı Süresince İflas Erteleme Talebinde Bulunulamayacağı Hakkında 01-08-2016 - 70-BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN LİSTESİ 01-08-2016 - 69-Ecrimisil Borçlarının Yapılandırılmasına Yönelik Tahsilat Genel Tebliği 27-07-2016 - 68- Taslak Torba Kanun Kapsamında Getirilmesi Beklenen Yatırım Destekleri 27-07-2016 - 67-KESİN HESAP BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ 403 SERİ NOLUVUK. GENEL TEBLİĞİ YÜRÜRLÜKEN KALDIRILDI. 25-07-2016 - 66-BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ. 19-07-2016 - 65-2016 ikinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı 15-07-2016 - 64-Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 14-07-2016 - 63-KDV BEYANNAMESİNE EKLENEN BELGE SAYISI HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 13-07-2016 - 62-TORBA YASA TASARISINDA BULUNAN VERGİ KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ 13-07-2016 - 61-TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 12-07-2016 - 60-2016 YILI İKİNCİ YARI KIDEM TAZMİNATI TAVANI 28-06-2016 - 59- Mirasçılar Arasında Henüz Paylaşımı Yapılmamış Tarımsal Arazilerin Devir İşlemlerinin Harçlardan Müstesna Tutulmasına İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar 28-06-2016 - 58- İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 28-06-2016 - 57- MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO 294)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 28-06-2016 - 56-TBMM’ye sunulan Yasa Tasarısı’nın yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesine ilişkin düzenlemeleri. 27-06-2016 - 55- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24-06-2016 - 54- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 13-06-2016 - 53-2015 YILI DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİ 30.06.2016 TARİHİNE KADAR YAPILMALIDIR. 09-06-2016 - 52- Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması 27-05-2016 - 51-2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 25-05-2016 - 50-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 23-05-2016 - 49- İş yerlerinde 5 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenler, maaşları bankalar aracılığıyla ödeyecek. 18-05-2016 - 48-Vergi Levhasının Alınması 09-05-2016 - 47- Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası ve Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak Kazanç İndirimi 09-05-2016 - 46-Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama ve Deniz Turizmi Tesislerinin İhracatçı Sayılması İçin Sağlamaları Gereken Döviz Miktarına İlişkin Karar 09-05-2016 - 45 / Geçici vergi beyannamelerine eklenen faliyet kodu ile ilgili açıklamalar. 06-05-2016 - 44- Katkı maddeleri ilave edilmek suretiyle üretilen ekmeklerde KDV oranı % 1’e indirildi. 06-05-2016 - 43- Yazılım faaliyeti kapsamında serbest bölgede istihdam edilen personelin ücretlerinde gelir vergisi istisnası uygulaması 28-04-2016 - 42- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik 25-04-2016 - 41- Ecrimisil Ödemeleri Hakkında 22-04-2016 - 40-Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması, Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması 21-04-2016 - 39 -TÜFE'ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinden Elde Edilen Gelirlerde Tevkifat Matrahının Hesaplanmasına İlişkin Genel Tebliğ Yayınlandı 15-04-2016 - 38- SGK Genelgesi 20168 (201330 Sayılı Genelge Hk.) 15-04-2016 - 37- MALİ TATİL UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 08-04-2016 - 36- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yöne 08-04-2016 - 35- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 08-04-2016 - 34- Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 08-04-2016 - 34- Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 08-04-2016 - 33- Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ 06-04-2016 - Ön ödemeli hat abonelerine verilen internet hizmetlerine ilişkin özel iletişim vergisinin iade esasları 06-04-2016 - Ön ödemeli hat abonelerine verilen internet hizmetlerine ilişkin özel iletişim vergisinin iade esasları 01-04-2016 - 31/2016/Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31-03-2016 - 30/2016 E-DEFTER BERATLARININ SON TARİHİ 29-03-2016 - 29/2016/Gider Vergileri Genel Tebliği 23-03-2016 - 28-2016/2015 TAKVİM YILI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI 21-03-2016 - 27-2016/BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELIRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 08-03-2016 - 26-2016/ Nakdi Sermaye Artışında İndirim Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 08-03-2016 - 25-2016/Gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde Maliye Bakanlığınca belirlenen bazı bilgi ve belgeler elektronik olarak gönderilecek. 23-02-2016 - 24-2016/Turizm Acil Eylem Planı Destek Paketi 18-02-2016 - 23-2016/1 Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu 16-02-2016 - 22-2016/ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ GENELGE YAYINLANMIŞTIR. 16-02-2016 - 21-2016/99 seri nolu GVK. Sirküleri Yayınlandı. Gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde Maliye Bakanlığınca belirlenen bazı bilgi ve belgeler elektronik olarak gönderilecek. 16-02-2016 - 20-2016/KDV Uygulama Genel Tebligine göre ;İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor. 12-02-2016 - 19-2016/Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar 09-02-2016 - 18-2016/BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN VUK.GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI. 05-02-2016 - 17-2016/ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA 04-02-2016 - 16-2016/Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6663 sayılı Kanun 02-02-2016 - 15-2016 Yılı SGK Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar hakkında SGK Genelgesi yayınlandı 29-01-2016 - 14-2016/GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEPLERİNDE BAZI BİLGİ VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI HAKKINDA 28-01-2016 - 13-2016/6661 SAYILI KANUN İLE GELEN MALİ YENİLİKLER. 27-01-2016 - 12-2016/ÇEŞİTLİ VERGİ KANUNLARININ SÜRESİNİ UZATAN VE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK İÇEREN 6655 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER 26-01-2016 - 11-2016/ 25 Ocak 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması 26-01-2016 - 11-2016/ 25 Ocak 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması 21-01-2016 - 10-2016/2015/4. Geçici Vergi Döneminde Değerleme Kapsamında Uygulanacak Döviz Kurları 21-01-2016 - 09-2016/Gübre ve gübre ham maddesi ile hayvan yemi teslimlerinde KDV oranı % 1’e indirildi. 21-01-2016 - 08-2016 /BORSADA İŞLEM GÖREN TAHVİL , BONO VE KİRA SERTİFİKALARININ 2015 SONU BORSA RAYİÇLERİ 21-01-2016 - 07-2016 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 21-01-2016 - 06-2016 /458 SERİ NOLU VUK. GENEL TEBLİĞİ İLE AMORTİSMAN ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 21-01-2016 - 05-2016 YILINDA UYGULANACAK (AGİ)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ 21-01-2016 - 04-2016 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları (01.01.2016-30.06.2016). 21-01-2016 - 03-2016 SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ 206 ALT VE ÜST SINIRLARI(TAVAN-TABAN ÜCRETLER) 21-01-2016 - 02-2016 Yılı ilk altı ayı için Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları 21-01-2016 - 01-2016 Asgari ücret artışı kapsamında, 2016 yılında işverene verilecek Hazine desteğini içeren 6661 sayılı Kanun Genel Kurulda kabul edildi.