AnasayfaHizmetlerKurumsalMakalelerHaberlerSoru-CevapKariyerİletişim
Sirküler
2015 Yılı Duyuruları
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
29-12-2015 - 100-2015 Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi Süre Uzatımı Hakkında 25-12-2015 - 99-2015 Özel iletişim vergisi maktu tutarı 2016 yılı için yeniden belirlendi. 25-12-2015 - 98-2015/67 Seri nolu emlak vergisi genel tebliği yayınlandı. 25-12-2015 - 97-2015/2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Miktarları Yeniden Belirlenmiştir. 25-12-2015 - 96-2015/2016 Yılında Uygulanacak Harç Miktar ve Tutarları 25-12-2015 - 95-2015/290 Seri nolu gelir vergisi genel tebliği yayınlanarak hadlerde değişiklikler açıklanmıştır. 25-12-2015 - 94-2015/İndirimli orana tabi işlemlerde iade edilecek KDV'nin 2016 yılında geçerli olacak alt sınırı 20.600 TL olarak açıklanmıştır. 25-12-2015 - 93-2015 Yılında damga vergisi miktar ve oranları yeniden belirlenmiştir. 25-12-2015 - 92-2015/2016 Yılında uygulanacak motorlu taşıt vergileri yeniden belirlenmiştir. 25-12-2015 - 91-2015/Vuk.seri nolu genel tebliğ ile 2016 parasal hadler yeniden belirlenmiştir. 25-12-2015 - 90-2015/E-Arşiv uygulamasına Geçme zorunluluğunun kapsamı genişletilmiş ve bazı mükellef gruplarına sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir. 25-12-2015 - 89-2015 /Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 5,58 olarak ilan edilmiştir. 25-12-2015 - 88-2015/ 01.01.2016 Tarihinden itibaren tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu haddi 7.000TL olarak yeniden belirlenmiştir. 22-12-2015 - 87-2015 / Yeni Nesil Ödeme Kayıt Edici Cihaz Kullanma Başlama Tarihleri Yeniden Belirlenmiştir. 01-12-2015 - 86-2015/ 2016 yılında kullanılacak ticari defterler,bunların açılış-kapanış tasdikleri,tutulması,taşıması gereken bilgiler,muhafaza ve ibrazı gibi konular ile e-defter uygulaması hakkında açıklama ve hatırlatmalar. 19-11-2015 - 85 - 2015 /Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkından Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (3) 16-11-2015 - 84 -2015/Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Kanunu Tebliğ Taslağı hazırlandı. 10-11-2015 - 83-2015/YENİDEN DEĞERLEME ORANI 13-10-2015 - 82- ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLADI 13-10-2015 - 81- 2015 Hesap Dönemine İlişkin 3. Geçici Vergi Döneminde Değerleme Kapsamında Uygulanacak Döviz Kurları 18-09-2015 - 80- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA 18-09-2015 - 80- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA 15-09-2015 - 79- BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATILMIŞTIR 15-09-2015 - 79- BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATILMIŞTIR 04-09-2015 - Kurumların Sermaye Artırımında Yapılacak İndirime Ait Tebliğ Taslağı Yayınlandı 02-09-2015 - 77-Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak İlanı Hakkında Karar 28-08-2015 - 76-01.01.2016 Tarihine Kadar Elektronik Tebligat İçin Başvuru Yapılması Gerekmektedir 28-08-2015 - 75-Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk 28-08-2015 - 74-2015/8050 BKK İle Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Yapılan Değişiklik Hk. 20-08-2015 - 73-Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Hk. 20-08-2015 - 72-DUYURU KDV İade Rehberi Yayınlandı 19-08-2015 - 71-Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da Yapılan Değişiklik Hk. 11-08-2015 - 70-Özel Tüketim Vergisi III. Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği 08-07-2015 - 69-Mali Mevzuatta Yılın İkinci Yarısında Uygulanacak Çeşitli Tavan ve Taban Uygulamaları Hakkında 07-07-2015 - 68-2015 Hesap Dönemine İlişkin 2. Geçici Vergi Döneminde Değerleme Kapsamında Uygulanacak Döviz Kurları 07-07-2015 - 67-Nakit Sermaye Artış Teşvikine İlişkin Faiz İndirim Oranında “Payları Borsada İşlem Gören” veya “Teşvik Belgeli Yatırım Yapan Bazı Şirketler” Lehine Değişiklik Yapılmıştır 07-07-2015 - 66-TANAP Projesine Yapılacak Teslimlerin ve Hizmet İfalarının İstisnası Hk. 25-06-2015 - 65-1 Temmuz İtibariyle Başlayacak 2015 Yılı Mali Tatil Döneminde Mükelleflerin Hakları Hakkında Açıklamalar 25-06-2015 - 64-TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25-06-2015 - 63-TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK 25-06-2015 - 62-DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT 2006-12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 22-06-2015 - 61-E-Defter Uygulamasında Yeni Limitler ve Uygulamaya İlişkin Yeni Esaslar 22-06-2015 - 60-Elektronik Yoklama Sistemi Uygulaması 01.09.2015 Tarihi İtibariyle Hayata Geçecektir 08-06-2015 - 59-Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ Değişikliği 05-06-2015 - 58-Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar 04-06-2015 - 57-Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi 04-06-2015 - 56-Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarda Kağıt Ortamda Z Raporu Alınma Zorunluluğu Kaldırıldı 04-06-2015 - 55-Tasarım Ve Ürün Geliştirme Projelerinde Uygulanan Desteklerde Yapılan Değişiklik Hk 04-06-2015 - 54-Defter Kapanış Tasdiki Hk. 22-05-2015 - 53-2014 Yılına İlişkin Vergi Levhalarının Alınması Hakkında 14-05-2015 - 52-2015 I.Geçici Vergi Beyannamesi Uzatılması Hakkında 04-05-2015 - 51-Asgari Geçim İndirimi Hesaplaması Çocuklar Yönünden Değişmiş Ve İşverenler Tarafından İşbaşı Eğitim Programından Faydalananlara Fiilen Ödenen Tutarlar Artık Gider Olarak Dikkate Alınabilecektir 30-04-2015 - 50 - 2015/1. Geçici Vergi Döneminde Değerleme Kapsamında Uygulanacak Döviz Kurları 24-04-2015 - 49-2014 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERME SÜRESİNİN UZATILMASI 22-04-2015 - 48-Beyanname Verme süresinin ve Elektronik Defter Berat sürelerinin uzaması ile ilgili 20-04-2015 - 47-e-Defter Uygulama Kılavuzu Duyuru 20-04-2015 - 46-6639 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hk. 14-04-2015 - 45-2015 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hk 14-04-2015 - 44-Organize Sanayi Bölgelerindeki Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar 10-04-2015 - 43-Mükellefiyet Kaydından Önceki Dönemlere İlişkin Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarına İlişkin Açıklamalar. 10-04-2015 - 42-Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar 09-04-2015 - 41-Elektronik Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Ar-Ge Projeleri Destek Yönetmeliği Hk 09-04-2015 - 40-Ev Hizmetlerinde Çalışanların Ücretlerinin Gelir Vergisinden İstisna Tutulması 09-04-2015 - 39-E-Fatura Özel Entegrasyon Hizmeti Ve E-Fatura Saklama Hizmetlerine İlişkin Olarak 397 Seri No’lu VUK GT’inde Değişiklik Yapan 447 Seri No’lu VUK GT Hk: 08-04-2015 - 38-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 08-04-2015 - 37-Özsermayeye İlişkin Faizin İndirilmesine İzin Veren 6637 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmak Suretiyle Yasalaşmıştır 08-04-2015 - 36-Özsermayeye İlişkin Faizin İndirilmesine İzin Veren 6637 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmak Suretiyle Yasalaşmıştır 07-04-2015 - 35-Devir, Birleşme, Bölünme Gibi Durumlarda E-Defter ve E-Fatura Uygulamasına İlişkin 448 Seri No’lu VUK GT 03-04-2015 - Yeni Teşvik Paketine İlişkin Açıklamalar 02-04-2015 - 33-Özsermaye İtfası Hk 23-03-2015 - 32-Beyanname ve Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı 19-03-2015 - 31-Kesin Mizan Bildirimleri Hk 06-03-2015 - 30-ÖTV Uygulama Genel Tebliği Hk 05-03-2015 - 29-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 25-02-2015 - 28-BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMASI ve İNTERNET SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU KONULAR NELERDİR 24-02-2015 - 27-2015 OCAK DÖNEMİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE KDV VE MUHTASAR BEYANNAMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 24-02-2015 - 26-Damga Vergileri Beyanname Verme Sürelerinin Uzatılması Hk 24-02-2015 - 25-4857 Sayılı İş Kanunu Mucibince İşverenlerin Engelli Ve Eski Hükümlü İşçi Çalıştırma Yükümlülükleri ve Cezaları Hk 24-02-2015 - 24-Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması 23-02-2015 - 23-6552 Sayılı Kanun İle Kasa Mevcutları Ve Ortaklardan Alacaklar Hesabı Kayıtlarını Düzelten Mükelleflerin Tahakkuk Eden Vergileri Tecil Ve Taksitlendirilebileceğine İlişkin GİB 2015 2 Seri No’Lu Tahsilat 03-02-2015 - 19- Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı 03-02-2015 - 22-Zirai İşletme Büyüklüğü Ölçülerini Aşmayan, Ancak “Kamyon Gibi Araçlara Sahip Olan Çiftçilerin” Mükellefiyet Durumlarına İlişkin Açıklamalar (288 Seri Nolu GVK Genel Tebliği) Hk 03-02-2015 - 21-2014 Yıl Sonu Kur Değerlemelerine İlişkin Maliye Bakanlığı Kurları Hk (445 Seri Nolu VUK GT) Hk 03-02-2015 - 20-KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI 23-01-2015 - 18-2014 Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun Hazırlanması Çalışmaları Hk 19-01-2015 - 17-MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR 16-01-2015 - 16-Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik 16-01-2015 - 15-Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği 16-01-2015 - 14-İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği 16-01-2015 - 13-Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği 12-01-2015 - 12-2014 4 geçici vergi döneminde değerleme kapsamında uygulanacak döviz kurları 12-01-2015 - 11-2015 Yılı Veraset Ve İntikal Vergisi Uygulamalarında Dikkate Alınacak Had ve Tutarlar Hk 12-01-2015 - 10-2015 Yılı SGK Primine Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırı Hk 12-01-2015 - 09-4857 Sayılı İş Kanunu Uygulamalarına İlişkin İdari Para Cezaları Hk 12-01-2015 - 08-2015 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Cezalar 07-01-2015 - 07-Bağımsız denetim sirküleri 07-01-2015 - 06-Değerli Kağıtların 2015 Yılı Satış Bedelleri Hk 07-01-2015 - 05-2015 Yılı ÖTV Oranları ve Maktu ve Asgari Vergi Oranları Hk 06-01-2015 - 04-2015 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi Hk 06-01-2015 - 03-2015 yılı Asgari Ücret Tutarları Hk 06-01-2015 - 02-2015 Yılı Harcırah Tutarları, Kıdem Tazminat Tavanları, Asgari Geçim İndirimi Tutarları 06-01-2015 - 01-2015 Yılı 6102 Sayılı TTK Hükümlerine Göre Uygulanacak Cezalar Hk