AnasayfaHizmetlerKurumsalMakalelerHaberlerSoru-CevapKariyerİletişim
Sirküler
2014 Yılı Duyuruları
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
30-12-2014 - 149-2015 Yılı Emlak Vergisi Değerleri Hk 30-12-2014 - 148-2015 Yılı Harç Tutarları Hk 30-12-2014 - 147-2015 Yılı Damga Vergileri Hk 30-12-2014 - 146-433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Hk 30-12-2014 - 145-2015 Yılı Vergi Cezaları Hk 30-12-2014 - 144-2015 Yılında GVK Hükümlerine İstinaden Uygulanacak Had ve Oranlar Hk 30-12-2014 - 143-2015 Yılı MTV Hk 30-12-2014 - 142-2015 Yılı Özel İletişim Vergileri Hk 30-12-2014 - 141-1 Seri Nolu KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Tebliği Hk 20-12-2014 - 140-2014 ve 2015 Hesap Dönemlerine İlişkin Yasal Defterlerin Açılış ve Kapanış Onayları Hk 16-12-2014 - 139-Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik 16-12-2014 - 138-Şirket Ortak ve Yetkililerinin İşe Giriş ve Çıkış Bildirimlerine Dair 2014 32 Sayılı SGK Genelgesi Hk 16-12-2014 - 137-TCMB Kısa Vadeli Avans ve Reeskont Faiz Oranları Hk 11-12-2014 - 135-Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair 2 Seri No’lu Genel Tebliğ Hk 08-12-2014 - 134-6552 Sayılı Kanunun 79 Uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No 2) 05-12-2014 - 134-6552 Sayılı Kanunun 79 Uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No 2) 04-12-2014 - 133-Kıymetli Taşların Teslimine İlişkin 67 Seri No’lu KDV Sirküleri Hk 02-12-2014 - 132-414 Seri Nolu VUK GT 2014 Yeniden Değerleme Oranı Hk 01-12-2014 - 131-2013 Yılı İndirimli Oran KDV İade Talepleri Hk 01-12-2014 - 130-6552 Sayılı İş Kanunu Ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılan 28-11-2014 - 129-29 Kasım 2014 Cumartesi Günü Saat 17 00 e Kadar Tüm Vergi Dairelerinin Açık Bulundurulmasına İlişkin Duyuru 28-10-2014 - 128-Aerosol Üretimde Standardize Edilmiş LPG Alımında ÖTV Uygulaması Hakkındaki 36 Seri Nolu Ötv Genel Tebliği Hk 21-10-2014 - 127-Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesi Hk 20-10-2014 - 126-2014 3. Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Oranı Hk 17-10-2014 - 125-KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ UYGULAMALAR 17-10-2014 - 124-Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımına İlişkin Fon Kesintilerinin Tahsiline İlişkin BKK Düzenlemesi Hk 10-10-2014 - 123-Vakıflar ve Derneklere İlişkin Sirküler Hk 09-10-2014 - 122- 2014 3 GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE DEĞERLEME KAPSAMINDA UYGULANACAK DÖVİZ KURLARI 02-10-2014 - 121-Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2006 12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2014 5) 30-09-2014 - 120-Ba- Bs Formlarının Bildirim süresi uzatılmıştır 30-09-2014 - 119- 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Ortaklardan Net Cari Hesap Alacakları İle Yüksek Kasa Bakiyelerinin Kapatılmasına İlişkin 1 Seri No’lu Tebliğ Düzenlemesi Hk. 30-09-2014 - 118- 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No’lu Tebliğ Düzenlemesi Hk 26-09-2014 - 117-SGK (Kurum Alacaklarının Geçici 60 Incı Madde Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar (GENELGE 2014 –26) 25-09-2014 - 116- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19-09-2014 - 115- İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda 6102 Sayılı TTK Düzenlemeleri Hk. 12-09-2014 - 114- Af Kanunu Ve Diğer maddeler. İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Hk 12-09-2014 - 113- İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Hk. 05-09-2014 - 112- TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI 05-09-2014 - 111 -PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR 02-09-2014 - 110-Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turqualıty®’Nin Desteklenmesi Hakkında Yeni Tebliğ Düzenlemesi Hk 01-09-2014 - 109 - SİRKÜLERTEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIMI DESTEK PROGRAMI 01-09-2014 - 108 - EMLAK VERGİSİ DEĞERLERİ 2015 01-09-2014 - 107 - SİRKÜLER ELEKTRONİK DEFTERE GEÇİŞ DÜZENLEMESİ 01-09-2014 - 106 -MASAK ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ 01-09-2014 - 105-Ayakkabı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Yükümlüğü Getirilmesi Hk 01-09-2014 - 104- 28.02.2008 Tarihli Ve 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilebilecek En Az Tam Zaman Eş Değer Ar-Ge Personeli Sayısı Hk 22-08-2014 - 103- 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Olarak Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun Kararı Hk 22-08-2014 - 102- Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların desteklenmesine ilişkin karar 22-08-2014 - 101- Türkiye’de Mukim Olup, İsviçre’den Temettü Ve Veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek Ve Tüzel Kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi Tarafından Türkiye’de Onaylatılması Talep Edilen Formlarla İlgili 22-08-2014 - 100- VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN KULLANILAN BELGELERİ BASAN MATBAA İŞLETMECİLERİNİN BASTIKLARI BELGELERİ BİLGİ FORMU İLE BİLDİRMELERİNE VE YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANACAK MÜKELLEFLERİN BU Cİ 22-08-2014 - 99- Amortisman Listesine Yeni İlaveler ve Yapılan Değişiklik Hakkında 22-08-2014 - 98- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 22-08-2014 - 97- 31.07.2014 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2014 Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama 24-07-2014 - İmalatçı İthalatçılar İlişkin Gümrükçe Alınan ÖTV Teminatının Erken Çözümüne Dair Düzenlemeleri İçeren 35 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliği 17-07-2014 - 2014 Hesap Dönemi İkinci Geçici Vergi Dönemine İlişkin Yeniden Değerleme Oranı Hakkında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 33 seri no’lu Sirküler. 11-07-2014 - 31.07.2014 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2014 Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama. 11-07-2014 - BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 10-07-2014 - ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUN 08-07-2014 - Vergi Davalarında Yargılama Süreci 08-07-2014 - 2014 Hesap Dönemine İlişkin 2. Geçici Vergi Döneminde Değerleme Kapsamında Uygulanacak Döviz Kurları 08-07-2014 - Elektronik Tebligat Zorunluluğu Ve İdari Para Cezası Hakkında 03-07-2014 - 1 Temmuz İtibariyle Başlayan 2014 Yılı Mali Tatil Döneminde Mükelleflerin Hakları Hakkında Açıklamalar. 30-06-2014 - KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN KAMU TAŞINMAZI TAHSİS DUYURUSU (2014-1) 30-06-2014 - 86 no.lu sirküler eki (tahsis şartnamesi) 30-06-2014 - Maliye Bakanlığınca Belirlenen Mükelleflerden Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbraz Edilmesi (Kayıt Saklama Gereksinimleri) 18-06-2014 - Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ 12-06-2014 - KDV Beyannamesi Versiyonunda Yapılan Değişiklik Kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi Sahiplerince Satın Alınan Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Bildirimin 12-06-2014 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Geçiş Sürecinde Tereddüt Edilen Hususlar Hakkında. 04-06-2014 - YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA 29-05-2014 - Hazine Taşınmazları Üzerinde Ön İzin, Kullanma İzni ve İrtifa Hakkı Tesis Edilmesinde Yapılan Değişiklikler Hakkında. 26-05-2014 - 2014 Yılında Arsa ve Arazide Uygulanacak Asgari Ölçüde Metrekare Birim Değerleri Hakkında. 26-05-2014 - Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanların Bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık Hizmetlerinden Yararlananların başvuru Yöntemi Hakkında. 09-05-2014 - Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 09-05-2014 - yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar 08-05-2014 - 74 no.lu sirküler eki 08-05-2014 - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05-05-2014 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. 28-04-2014 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Genel Tebliği Hakkında 25-04-2014 - 2014 takvim yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı hakkında 25-04-2014 - KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI. 25-04-2014 - Kurumlar Vergisi Beyan Verme Süresi Uzatıldı 21-04-2014 - 25.02.2011 tarih ve 27857 Mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 21-04-2014 - Dahilde İşleme Rejimi Kararında, 2014 6197 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Değişiklikler Hakkında 16-04-2014 - 2014 YILI 1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU DÖVİZ DEĞERLEME KURLARI 14-04-2014 - İş sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş Yeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında. 14-04-2014 - 2012 3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki vergi farklılaştırmalarından kaynaklanan ÖTV iade taleplerinde verilmesi gereken tablo hakkında. 14-04-2014 - 62 no.lu sirküler eki 14-04-2014 - 4760 Sayılı Kanuna Ekli (I) Sayılı Listede Kayıtlı Malların İthalinde Gümrük İdarelerince Alınan Teminatların Çözümünde kullanılacak Dilekçe Hakkında. 10-04-2014 - 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa Bağlı Tabloda Yeralan Kağıtlardan, Yabancılar İçin İkamet Tezkereleri Basım ve Dağıtım Bedelindeki Değişiklik Hakkında. 10-04-2014 - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 09-04-2014 - Değer Artış Kazancında Maliyet Bedeli Endekslemesi (Eskalasyon) İle Kur Farkı Arındırması Aynı Zamanda Uygulanabilir Mi 09-04-2014 - 492 Sayılı Harçlar Kanuna bağlı 8 sayılı tarifenin XV Elektrik üretimi lisans harçları Tahakkuk ve Tahsilatı Hakkında 08-04-2014 - Tüzel Kişiliği Kaldırılan İl Özel İdarelerinin Bulunduğu İllerde, Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Nereye Teslim Edileceği Hakkında. 03-04-2014 - YENİ NESİL ÖDEME KAYIT EDEN CİHAZ FİŞLERİNE FİNANSMAN ŞİRKETLRTİNİN DÜZENLEYECEĞİ BELGE DÜZENİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER 02-04-2014 - 01.01.2013-31.12.2013 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyan Döneminin Başlaması Hakkında. 01-04-2014 - Gelir İdaresi Başkanlığının E-Fatura kullanımı Konusunda Dikkat Edilmesi gereken, 01.04.2014 Tarihli Duyurusu Hakkında. 28-03-2014 - Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, 10.03.2014 tarih ve 2014-1 Seri Nolu Tahsilat İç Genelgesi Hakkında. 25-03-2014 - İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi Hakkında. 25-03-2014 - Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması 20-03-2014 - Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün İşverenlere Duyurusu Hakkında. 19-03-2014 - 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde Yapılan Değişiklikler Hakkında. 19-03-2014 - Aile Hekimlerinin Yanında Çalışanlara Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi Hakkında. 19-03-2014 - 2013 11 Sayılı Genelge’de Yapılan Değişiklikler 18-03-2014 - 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği” hakkında 14-03-2014 - Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapan Karar Hakkında. 13-03-2014 - 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Senetleri Hakkında. 10-03-2014 - 6518 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun 05-03-2014 - 2013 Yılına Ait Beyanname Düzenleme Rehberi 04-03-2014 - 40 no.lu sirküler eki-TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2014 04-03-2014 - 40 NO.LU SİRKÜLER EKİ ( kira-geliri-beyanname-duzenleme-rehberi-2014 ) 04-03-2014 - 40 NO.LU SİRKÜLER EKİ (ÜCRET KAZANÇLARI REHBERİ) 04-03-2014 - 40 NO.LU SİRKÜLER EKİ (2014_serbestmeslek beyanneme duzenleme rehberı 4) 04-03-2014 - 6525 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun 19-02-2014 - SİRKÜLER EKİ MENKUL SERMAYE 19-02-2014 - menkul sermaye iradı ilde eden gerçek kişiler için gelir vergisi beyanname düzenleme rehberi 18-02-2014 - 2464 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 15,21,56,60 VE 84 MADDESİNDE BELİRTİLEN VERGİ VE HARÇLARIN YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI 18-02-2014 - 193 Sayılı GVK'nın 21. maddesinde belirtilen Gayri Mankul Sermaye iradında istisna uygulaması 12-02-2014 - Engelli Sigortalı Çalıştıran İşverenlere İlişkin Olarak SGK DUYURUSU Yayımlanmıştır (3) 12-02-2014 - 2014-04 Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılmıştır 11-02-2014 - İstanbul'da MERSİS'e Geçiş ve Mersis Numarası Alınması ile İlgili Açıklama 11-02-2014 - Gemi İnşaat ve İhraç Finansman Kredileri ile İlgili Vergi Resim ve Harç İstisnası Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır 10-02-2014 - 37 no.lu sirküler eki 10-02-2014 - 35 no.lu sirküler eki 07-02-2014 - Hazine Taşınmazları Üzerinde Yenilenebilir Enerji Üretimi ile İlgili İrtifak Hakkı Tesisi ile İlgili Milli Emlak GT Yayımlanmıştır 04-02-2014 - Bazı Mesleklerim Tehlike Sınıfında Değişiklik Yapılmıştır 28-01-2014 - Sermayesi Asgari Tutarın Altında Olan Anonim ve Limited Şirketlere Öneli Bir Hatırlatma 27-01-2014 - Merkez Bankası Tarafından 01 01 2014 Tarihinden İtibaret Geçerli Olacak Temerrüt Faizi Oranı Yayımlanmıştır (2) 27-01-2014 - KKTC İçin 2014 Yılında Geçerli Olacak Vergiden Müstesna Harcırah Gündelikleri Yeniden Belirlenmiştir (2014-5834 Sayılı BKK) 27-01-2014 - Eskişehir'in Türk Dünyası Kültür Başkenti Olması ile İlgili Kurulan Ajans'a Yapılacak Bağış ve Yardımların Vergi Matrahından İndirim 27-01-2014 - Kira Gelirlerinde İstisna Uygulamasında Yapılan değişiklik ile İlgili Açıklamaların Yapıldığı GVK GT TASLAĞI Yayımlanmıştır 23-01-2014 - 31 12 2013 Tarihi İitibariyle Yapılacak Değerlemelerde Uygulanacak Kurlar Açıklandı (434 Nolu VUK GT) 21-01-2014 - Sigorta Prim Tavan-Taban Tutarları ile Primden İstisna Yemek Çocuk ve Aile Yardımı Tutarları (SGK GENELGE) 17-01-2014 - e-Tebligat ve e-İmza ile İlgili Açıklamalar 16-01-2014 - 2014 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ile KKTC ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (2) 15-01-2014 - 24 no.lu sirküler eki (2014-1 Sayılı GENELGE SGK) 15-01-2014 - İstanbul Ticaret Sicilinin MERSİS'e geçmesi ile İlgi Hatırlatma 07-01-2014 - 2014 Yılına Ait Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı 03-01-2014 - VUK Getirilen Teminat İsteme Uygulamasına Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı VUK GT TASLAĞI Yayımlanmıştır 03-01-2014 - 19 no.lu sirküler eki (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ TASLAĞI Teminat İsteme) 03-01-2014 - Belirlenen Konulara İlişkin Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması ve Saklanması (Kayıt Saklama Gereksimi) ile ilgili 431 Nolu 03-01-2014 - Harmanlanmış Oto Biodizel Teslimlerinde Eksik ÖTV Uygulaması (29 Nolu ÖTV GT) 03-01-2014 - 2014 Yılı İçin Geçerli Olacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları (2) 02-01-2014 - 2014 Yılında Geçerli Olacak SGK Primine Esas Ücretin Tavan ve Taban Tutarları 02-01-2014 - 2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı 02-01-2014 - Bazı Malların ÖTV Oran ve Tutarları yeniden Belirlenmiştir 02-01-2014 - 31 12 2013 Tarihi İtibariyla Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları 02-01-2014 - 2014 Yılında Uygulanacak Özel İletişim Vergisi Tutarı 02-01-2014 - 2014 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları 02-01-2014 - 2014 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri 02-01-2014 - 2014 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçları Tutarları 02-01-2014 - 2014 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tutarları 02-01-2014 - 2014 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları 02-01-2014 - 2014 Yılında Uygulanacak Harçların Had ve Tutarları 02-01-2014 - 2014 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Had ve Tutarları 02-01-2014 - Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan ve 2014 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar 02-01-2014 - İndirimli Orana Tabi KDV İadesi Sınırı (2014 Yılı) 02-01-2014 - 2014 Yılında Uygulanacak VUK Yer Alan Hadler